Les om hvordan Arval forholder seg til Covid-19-pandemien her

Flåteinformasjon | My Arval

DINE NETTVERKTØY

Her er en oversikt over dine nettbaserte Arval-verktøy

DIN TILGANG

Single Sign On (SSO): Påloggingsinformasjonen din gir tilgang til alle portaler du er registrert for. Så snart du har logget på, velger du bare plattformene du vil bruke.

Du kan sette ulike tilgangsnivåer for Arval-nettkontoen din. Dermed kan du gi forskjellige roller til ulike personer som ivaretar administrasjonen av bilflåten. Vi har allerede identifisert:

Flåteansvarlig, som har tilgang til alle data

Økonomiansvarlig, som har tilgang til alle fakturaer


Kontakt kundekontakten din for å sette opp disse rollene for Arval-kontoen deres.

Login
MY ARVAL

My Arval er kundens knutepunkt og vindu til de viktigste rapportverktøyene. Her får dere øyeblikkelig tilgang til en mengde informasjon av verdi for flåteansvarlig og økonomiansvarlig, med adgang bestemt ut fra tilgangsnivå.

My Arval gir deg tilgang til alt du trenger gjennom én intuitiv portal – en sosial medievegg som gir deg siste nytt fra bilbransjen og adgang til alle portalene du har tilgang til. My Arval er førersetet du styrer bilflåten fra. Har du spørsmål underveis? Gjennom My Arval når du kundekontakten din med bare et tastetrykk.

HVORFOR BRUKE MY ARVAL?

 • Få umiddelbart overblikk over bilflåten
 • Overvåke og kontrollere levetidskostnadene deres ved å gå i dybden på utvalgte områder
 • Samle relevant informasjon for hver av kontraktene dine
 • Få fullstendig oversikt over bilflåtens CO2-utslipp


VIKTIGE FUNKSJONER

Arkiv
Alle relevante dokumenter lagres automatisk i arkivet deres, og du kan søke etter informasjon på sjåfør- og avtalenivå.

Leveransekalender
Planlagte leveranser fremgår av leveransekalenderen. Ytterligere informasjon om bestillingen vises når du holder musepekeren over kalenderelementet.

Arval Service Partners
Oversikt over alle tilgjengelige Arval Service Partners, med mulighet til å søke på tjenestetype, merkevare, sted og avstand.

Hold kontakten
Ta direkte kontakt med bedriftens egen Arval-kontakt gjennom telefon eller e-post.

Innboks
Meldinger fra Arval samles i én innboks. Du varsles når nye dokumenter er tilgjengelige.

Tilgang
Fra My Arval har du tilgang til alle de nettbaserte verktøyene dine, som My Fleet Status og Arval Active Link.

My Fleet Status

My Fleet Status er en kraftig og responsiv nettbasert applikasjon som oppdateres daglig med løpende informasjon. Her får du når som helst hjelp med å styre bilflåten din og ha kontroll med levetidskostnader.

Nettbasert rapportløsning, som understøtter løpende beslutninger og handlinger som angår administrasjon av bilflåten. My Fleet Status er en kraftig, alltid oppdatert og responsiv webbasert applikasjon, som leverer løpende informasjon 24/7. Den hjelper deg med å styre bilflåten og ha kontroll med totale eierkostnader. Tilgjengelig når som helst, hvor som helst og fra alle enheter.

Du kan bestemme tilgangsnivå for rollene flåteansvarlig og økonomiansvarlig. Sistnevnte kan kun se på finansiell informasjon.

HVORFOR BRUKE MY FLEET STATUS?

 • Få umiddelbar oversikt over bilflåten
 • Holde oppsyn med sjåfører og hva de gjør
 • Samle relevant informasjon om alle kontrakter
 • Alle fakturaer og annen finansiell informasjon er tilgjengelig på ett sted
 • Alle lister over priser og valgmuligheter per jobbkategori
 • Be om dokumenter, vedlikehold, leiebiler og mer

MED MY FLEET STATUS KAN DU:
 • Samle relevant informasjon om hver enkelt av kontraktene dine
 • Få umiddelbar oversikt over bilflåten
 • Overvåke og kontrollere levetidskostnadene deres ved å bore ned i spesifikk informasjon
 • Fokusere på hvert enkelt kjøretøy
 • Styre den løpende driften av bilflåten

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Brukernavnet/passordet mitt er feil. Hvordan kan jeg logge inn?

Be om passord gjennom myarval.com ved å klikke på ‘be om passord’, fyll så inn jobbmailadressen din og klikk på ‘send forespørsel’. Du vil nå motta en lenke til å legge inn nytt passord. Merk at du må endre passordet i løpet av 15 minutter.

Hvor kan jeg lage rapporter, og hvordan endrer jeg dem?

Alle rapporter er tilgjengelige gjennom My Fleet Status. Når du åpner en rapport for første gang, vises bare standardkolonner. Klikk på høyre musetast for å legge til eller slette kolonner. Du lagrer formatet for senere bruk ved å klikke på ‘diskettikonet’.

Kan dere sende faktura digitalt til økonomiansvarlig/-avdeling hos oss?

Ja, be kundekontakten din ordne dette for dere.