Finansiering av bilflåten

Det finnes ulike alternativer for finansiering av bilflåten din. Bedriften din kan kjøpe inn biler direkte, eie og administrere dem selv, eller velge leasing som vil gi deg mulighet til å fokusere på kjernevirksomheten din.

Arval AS kan hjelpe deg med å finne løsningen som passer for din bedrifts flåtestrategi og budsjett.

De ulike finansieringsalternativene er:

  • Selvfinansiering: Bedriften finansierer kjøretøyene med egne midler (eller banklån). Bedriften tar på seg all restverdirisiko, og administrerer alle tjenester knyttet til flåten selv.
  • Finansiell leasing: Ved finansiell leasing er det leasingtakeren som sitter med den finansielle risikoen etter endt avtale. Avtalen kjennetegnes ved at leasingselskapet kontraktfester tilbakebetaling av hele det investerte beløpet eller avtaler utkjøpspris ved avtalestart.
  • Operasjonell leasing: Ved operasjonell leasing har utleieren den finansielle risikoen. I bytte mot en månedlig leieavgift, har kundene bruksrett i et bestemt tidsrom og kilometerstand med tilknyttede ekstratjenester. Kunden velger kjøretøyet samt tilknyttede ekstratjenester som vedlikehold, garanti, drivstoffadministrasjon, bilberging og erstatningskjøretøy, dekkskifte m.m.

 

Les mer om fordelene med operasjonell leasing her.

Har du spørsmål angående finansiering?
Ring oss på 23 00 70 70
eller bli kontaktet av oss

Hvorfor velge operasjonell leasing hos Arval?

Ett kontaktpunkt som kjenner ditt selskap godt

Din personlige Account Manager er her for deg

Account teamet sørger for at alt går på skinner

Våre eksperter hånterer alt som har med dine kjøretøy å gjøre

Flåtehåntering som passer ditt firma

Effektiv flåtehåntering med våre ekspterter

Vi tar vare på din flåte, du beholder kontrollen

You outsource the concern and routine of managing your company cars