Tax

Hva koster firmabilen deg i 2024?

Operasjonell leasing 29 Jan 2024

Hva koster firmabilen deg i 2024?

Bruker du bil som leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt, og du må betale skatt av fordelen (kilde: Skatteetaten).

Hvis firmabilen din har en listepris (inkludert tilleggsutstyr som anses være en del av kjøretøyet f.eks. vinterdekk) på 351 700 kroner (ny beløpsgrense i 2024) eller lavere, er inntektsfordelen du skal skatte av 30 prosent av kjøpesum. Hvis beløpet overstiger 351 700 kroner øker inntektsfordelen med 20 prosent av beløpet som overstiger 351 700 kroner.

I 2023 ble momsfritaket ved kjøp av elbil fjernet på den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner. Det betyr i at elbiler som koster mindre enn 500 000 vil fortsatt ha fullt momsfritak, mest sannsynlig ut 2024.

I 2023 ble det innført moms (gjelder på den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner) og ny vektavgift (12,50 kroner per kilo for egenvekt som overstiger 500 kilo) for nyregistrerte biler, som tillegg til listepris. Oppsummert, så vil fordelsbeskatningen regnes ut ifra: Listepris + tilleggsutstyr + ev. moms + vektavgift/engangsavgift.

Eksempel på utregning av fordelsbeskatning av en nyregistrert Tesla Model Y Long Range med egenvekt på 2003 kg og listepris (importørens pris) på 560 000 kroner + tilleggsutstyr (veiledende priser eks. frakt) til 40 000 som utgjør en kjøpesum på 600 000, samt uten unntaksfordeler:

PERSONBIL: Tesla Model Y

BELØP

Beskatningsgrunnlag: (560 000 + tilleggsutstyr =) 600 000 + (MVA: 25% av 100 000 =) 25 000 + (Vektavgift: 2003 kg – 500 kg = 1503 x 12,50 =) 18 787,50

643 788

Påslag på inntekten (lønn før skatt) 30% av sum opp til 351 700

105 510

20% av resterende beløp: 292 087,50 (643 787,50 - 351 700)

58 417,50

Totalt påslag på inntekt før skatt per år:

163 927,50

Total påslag på inntekt før skatt per måned:

13 661

PERSONBIL: Tesla Model Y

BELØP

Påslag per mnd.: 163 927,50 / 10,5 eller 12 (avhengig av lønnssystem)

13 661

40% skatt

- 5 464

Denne firmabilen vil koste deg 5 464 kr i skatt i måneden, om du har et skattetrekk på 40% Grunnlaget ved beregningen over er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men det er noen unntak. Unntakene gjelder både elektriske og fossile biler.

Elbil som firmabil, samme som ordinær firmabil

Hvis du disponerer elbil, skal den skattepliktige fordelen i 2024 beregnes ut fra ordinær listepris. Den skattepliktige fordelen fastsettes etter en aldersgradert prosentligningsmodell.

Når en bil blir eldre enn 3 år, skal listeprisen reduseres med 25%. Verdien blir da 75% av opprinnelig listepris.

Unntak:

Utregning tar utgangspunkt i:

Hvis bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret

75 prosent

av bilens listepris som ny

Hvis du dokumenterer at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

75 prosent

av bilens listepris som ny

Ved kombinasjon av

  • bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og
  • yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret

56,25 prosent

av bilens listepris som ny

Eksempel på utregning av fordelsbeskatning av Tesla Model Y Long Range, registrert i 2020, med listepris på 560 000 kroner, men eldre enn 3 år eller kan dokumentere yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir bilens listepris 75% av bilens kjøpesum:

PERSONBIL: Tesla Model Y

BELØP

Beskatningsgrunnlag: 75% av opprinnelig listepris + tilleggsutstyr (600 000 kr)

450 000

Påslag på inntekten (lønn før skatt) 30% av sum opp til 351 700

105 510

20% av resterende beløp: 98 300 (450 000 – 351 700)

19 660

Totalt påslag på inntekt før skatt per år:

125 170

Total påslag på inntekt før skatt per måned:

10 430

PERSONBIL: Tesla Model Y

BELØP

Påslag per mnd.: 123 880 / 10,5 eller 12 (avhengig av lønnssystem)

10 430

40% skatt

- 4 172

Firmabilen som er 3 år gammel eller eldre, vil koste deg 4 172 kr i skatt i måneden, om du har et skattetrekk på 40%

Dersom bilen er eldre enn 3 år og du i tillegg kan dokumentere over 40 000 km i yrkeskjøring vil regnestykket se slik ut:

PERSONBIL: Tesla Model Y

BELØP

Beskatningsgrunnlag: 56,25% av opprinnelig listepris + tilleggsutstyr (600 000 kr)

337 500

Påslag på inntekten (lønn før skatt) 30% av sum 337 500

101 250

20% av resterende beløp: 0

0

Totalt påslag på inntekt før skatt per år:

101 250

Total påslag på inntekt før skatt per måned:

8 437

 

PERSONBIL: Tesla Model Y

BELØP

Påslag per mnd.: 101 250 / 10,5 eller 12 (avhengig av lønnssystem)

8 437

40% skatt

- 3 375

Firmabilen som er eldre enn 3 år og som brukes mer enn 40 000 km til yrkeskjøring vil koste deg 3 375 i måneden, om du har et skattetrekk på 40%

 

Ladbare hybrider blir dyrere

Regjeringen gjør nye ladbare hybrider dyrere gjennom å fjerne fradraget de har hatt i vektfradraget i engangsavgiften. Engangsavgiften både for bensin-, dieselbiler og ladbare hybrider går opp i 2024. Ladbare hybrider får i snitt nesten 50 000 kroner mer i engangsavgift, mens nye bensin- og dieselbiler får 17 000 kroner i økt avgift sammenlignet med 2023

Les mer Vis mindre