BEDRIFTSLEASING: OUTSOURCING AV FLÅTEN

LEASING: ENKEL OG BEKYMRINGSFRI FLÅTEADMINISTRASJON

Leasing er den ideelle løsningen på bedriftens transportbehov. Hvorfor? Fordi dere outsourcer bekymringen og rutinearbeidet med å administrere firmabilene. I stedet får vi ta oss av hele prosessen.

Arval Full Service Leasing

 

 

HVA BETYR LEASING?

Leasing av bil er en avtale der en person eller bedrift betaler for bruksrettigheter til en bil i en bestemt periode, vanligvis flere år. Leasing skiller seg fra kjøp på den måten at man ikke eier bilen ved slutten av leasingperioden, med mindre det er inkludert en kjøpsopsjon. Leasing gir bedrifter muligheten til å kjøre en nyere bil uten å måtte bekymre seg for verdifall, og det gir også visse skattefordeler. 

Arval tilbyr mer enn kun leasing: Vi fokuserer på bilparkens kvalitet, på rask og enkel anskaffelse og leveranse, på sentrale tjenester for bilflåten, og på god kundepleie. Vi vil være åpne og lydhøre; vi tilbyr vår ekspertise og strekker oss ekstra langt for å finne den riktige løsningen for dere.

Det er to hovedtyper av billeasing:

1.  Operasjonell leasing: Dette er en leasingavtale der du betaler for bruk av bilen, men eierskapet forblir hos leasingsselskapet. Denne typen leasing er vanligvis mer fleksibel, da du kan bytte til en nyere modell når leasingperioden er over. Operasjonell leasing inkluderer vanligvis også vedlikehold, forsikring og andre tjenester.

2. Finansiell leasing (kapitalleasing): I denne typen leasingavtale er formålet å eie bilen ved slutten av leasingperioden. Månedlige betalinger i en finansiell leasingavtale er ofte lavere enn ved kjøp, men det er vanligvis et fast kjøpsbeløp (residuverdi) som må betales ved slutten av perioden for å eie bilen.

 

DE MANGE FORDELENE VED LEASING

Å lease firmabiler har en rekke fordeler:

 • Dere outsourcer risikoen til et annet selskap
 • Dere bruker mindre tid internt på å administrere kjøretøyene og håndtere utfordringer som betaling, rutinemessig service, defekte biler og trafikkuhell
 • Kostnadene deres holdes under kontroll av oss, uten ekstra innsats fra dere
 • Dere oppnår større åpenhet:
  - Ansatte får klare mål basert på objektive kriterier som de i større grad kan oppfylle
  - Selskapet deres kan utarbeide økonomiske prognoser og forutse forbruksmønstre over en lengre periode

 

 

VI TAR VARE PÅ BILFLÅTEN, MENS DU BEHOLDER KONTROLLEN

Arval Outsourcing Solution

Arval gir deg tilgang til en komplett bilflåte uten å måtte bekymre deg for hvor dyrt, vanskelig og frustrerende det kan være å administrere en mengde biler og sjåfører på flere steder.

Ved å velge Arval, vil du og bedriften din spare betydelige mengder tid og penger. Hvorfor? Fordi det er vi og ikke dere som ivaretar sjåførene. Arbeidet med å holde løpende oppsikt med bilparken hviler ikke lenger på dine skuldre – men du beholder likevel full kontroll.

Alle avtaler vi signerer med bedriften deres legges inn i vårt datasystem. Dermed kan vi løpende veilede sjåførene deres, samme hva som skjer. Hvis det er skade på bilen, eller hvis det er behov for service eller erstatningsbil, foregår kommunikasjonen direkte mellom Arval og sjåføren. Som våre mange fornøyde kunder kan bekrefte, forholder Arval seg som en helt nøytral part i prosessen – også i valg av biltype. Bedriften avgjør selv hva den vil holde øye med, og hva den vil delegere.

Når vi har inngått kontrakt, leverer Arval svært detaljert informasjon til alle relevante avdelinger hos dere: sjåførdata, kjøretøydata, sjåførens egenbidrag, skatteinformasjon og kontraktsinformasjon. Vi passer på at sjåførene deres overholder bedriftens firmabilpolitikk: at de bruker riktig kjøretøy og drivstoff, og at bilen er i akseptabel tilstand dersom den leveres til reparasjon.

  Kontakt oss!
  Har du spørsmål angående leasing hos Arval?
  Kontakt oss på 23 00 70 70 eller
  be oss om å kontakte deg.

  Hvorfor velge operasjonell leasing med Arval?

  Kun ett kontaktpunkt som kjenner din bedrift godt

  Din dedikerte Account Manager er her for deg

  Kontoteamet sørger for at alt går knirkefritt

  Våre eksperter håndterer alt som gjelder kjøretøyene dine

  Flåtestyring som passer din bedrift

  Effektiv flåtestyring med våre eksperter

  Vi tar vare på flåten din, du har kontrollen

  Du outsourcer bekymringer og administrasjon av dine firmabiler