Forest

Corporate Social Responsibility (CSR)

en sentral del av vår strategi


Å fremme en positiv økonomi

Hos Arval tror vi på bærekraftig mobilitet og vi streber etter å gjøre det til en realitet for våre ansatte, våre kunder og samfunnet som helhet.

Begrepet mobilitet er sentralt for både vår virksomhet og mange av dagens største utfordringer, inkludert miljøvern, overbelastning og tilgjengelighet, fremtiden til byer og livskvalitet. Det er derfor vi plasserer det i hjertet av vårt samfunnsansvar, og støtter kundene våre på alle måter vi kan for å optimalisere mobilitetsvariasjonen deres for å lykkes i energiomstillingen

Et langsiktig engasjement

Vi mener det er viktig å være proaktiv og sette standarden ved å gå foran. Allerede tilbake i 2004 var Arval det første fullservice-leasingselskapet som signerte FNs Global Compact. I dag er FNs bærekraftsmål sentrale i alt vi gjør. Vi fokuserer vår innsats på de målene som ligger nærmest vår virksomhet, slik at vi kan være effektive i vårt bidrag til en bedre fremtid for alle.

Konkrete tiltak

I tråd med BNP Paribas Group er vår CSR-strategi nå sentrert rundt fire pilarer: Økonomi, våre ansatte, samfunn og miljø. Innenfor disse pilarene har vi identifisert 12 forpliktelser og 25 tiltak. For å spore fremgangen vår har vi identifisert nøkkelindikatorer. Konkret har hvert tiltak et kvantifiserbart mål som skal nås senest i 2025.

Blant disse KPIene har vi valgt ut seks som de viktigste og som vi ønsker å oppnå innen 2025:

  • 700 000 elektrifiserte* kjøretøy i vår leasede flåte (35% av vår totale flåte), hvorav 350 000 er batterielektriske biler**.
  • 100% av Arval-landene velger å tilby bærekraftige mobilitetstilbud til våre kunder.
  • 30.000 dugnadstimer utført av Arval-ansatte.
  • 40% kvinner i alle Arval Executive Commettees i alle land.
  • 35% lavere CO2-utslipp*** fra leasingbilparken sammenlignet med 2020.

Et av våre viktigste oppdrag innenfor samfunnsansvar er å følge kundene våre. Vi hjelper dem med å bygge energiomstillingsstrategier og støtter dem i implementeringen av alternative mobilitetsløsninger med hjelp av vår SMaRT-strategi (Sustainable Mobility and Responsibility Targets).

Vi streber også etter å være en positiv endringsagent i samfunnet, ved å aktivt fremme trafikksikkerhet, og ved å bidra til en grønnere fremtid og bærekraftig mobilitet for alle. Vårt etiske ansvar er like viktig og vi følger BNP Paribas Groups strenge etiske retningslinjer. 

*Elektrifisert: elektrisk, hybrid og hydrogen.
**Batteri elektriske kjøretøy
***Gjennomsnittlige CO2-utslipp er beregnet som et vektet gjennomsnitt av flåten av Arval-enheter (personbiler og lette kjøretøy). I forbindelse med forskriftsendringen (NEDC, WLTP) vil CO2-utslippene justeres til WLTP, ved hjelp av resultatene fra en intern studie om sammenhengen mellom NEDC og WLTP, for å sikre sammenlignbare stringenser.

 

 

Ecovadis Medal 2023

ARVALS SOSIALE ANSVAR BELØNNES MED SØLV I ECOVADIS-RATINGEN I FEBRUAR 2023

Arval har blitt tildelt en sølvmedalje av EcoVadis som en anerkjennelse for sitt bærekraftsarbeid.
Med en poengsum på 68/100, rangerer Arval blant de 10 prosent beste selskapene vurdert av EcoVadis blant andre selskaper i sin bransje.

Om EcoVadis: EcoVadis driver en nettbasert samarbeidsplattform som rangerer bedrifters bærekraftytelse ved å evaluere deres retningslinjer, handlinger og resultater, samt innspill fra tredjepartseksperter og eksterne interessenter. Selskapene vurderes på bakgrunn av 21 bærekraftskriterier som er strukturerte styringsindikatorer innenfor fire temaer: Miljø, arbeid og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige anskaffelser.

 

1 Elbil = 1 Tre

1 ELBIL = 1 TRE: ET AMBISIØST INTERNASJONALT PROSJEKT FOR BIOLOGISK MANGFOLD

Label 1EV1TREE

Arval utvidert sitt første internasjonale prosjekt for biologisk mangfold i 2022. Alle Arval-land er nå involvert i dette prosjektet. Ett tre vil bli plantet eller regenerert* for hvert elektrifisert (elektrisk og hybrid) kjøretøy leaset ut av Arval.

Lokale prosjekter er identifisert i 17 land mens de resterende 11 landene skal bidra til et globalt prosjekt i Peru. Målet er å fremme lokalt biologisk mangfold og engasjere både ansatte og Arvals kunder. Innen utgangen av 2025 er Arvals ambisjon å ha finansiert mer enn 700 000 trær i tråd med Arval Beyond-strategien.

 

 

 

Logo Reforest Action

Arval hjelper til med å restaurere skog sammen med Reforest’Action, som har ansvaret for å overvåke og plante trærne for Arval-landene i dette prosjektet.

For mer informasjon og for å følge vår reise,
besøk: https://www.reforestaction.com/en/arval-bnp-paribas

*Reforest'Action restaurerer trær med Assisted Natural Regeneration, en naturlig metode som bidrar til å bevare og styrke eksisterende skog. Dette er mulig ved hjelp av pleie som kombinerer trærnes naturlige reproduksjonssyklus med skogsarbeid.

GLOBAL COMPACT: EN LANGSIKTIG FORPLIKTELSE

ARVAL ER ET AKTIVT MEDLEM AV FN OG BIDRAGER TIL EN BÆREKRAFTIG OG BEDRE FREMTID

UN Global Compact

Arval er en del av en sektor der Corporate Social Responsibility (CSR) er en integrert del av av virksomheten.

I 2015 vedtok FN 17 mål for bærekraftig med mål om å nå disse innen 2030. Målene dekker temaer som alt fra å utrydde fattigdom til å bekjempe ulikhet og beskytte planeten. Det målene har til felles er å skape en bedre fremtid for alle, med mål om å leve i fred og velstand innen 2030.

Å være proaktiv er en viktig del av Arvals strategi. Arval ønsker å sette standarden ved å vise vei. Tilbake i 2004 var Arval det første fullservice-leasingselskapet som signerte FNs Global Compact. I dag er FNs bærekraftsmål sentrale i alt det Arval gjør og engasjementet er sterkere enn noen gang. I slutten av april i år (2023) bestemte Arval seg for å bekrefte sin status som aktivt medlem ved å offentlig publisere sin fremdriftsrapport på FNs Global Compact-nettside.

green building
Alain Van Groenendael

Alain van Groenendael

Styreleder og konsernsjef Arval

Vi setter bærekraftig mobilitet i sentrum av vårt samfunnsansvar og støtter kundene våre på alle måter vi kan for å hjelpe dem med å lykkes i energiomstillingen.