Arvaly Observatory

Arval Mobility Observatory

Arval Mobility Observatory (AMO) er en, uavhengig forsknings- og intelligensplattform som gir en detaljert, autoritativ innsikt i mobilitetsverden. AMO gir en 360-graders og verdensomspennende innsikt i mobilitetstrender, løsninger og bruk i hverdagen.

I en tid hvor data har blitt en viktig ressurs, vil Arval Mobility Observatory se på hvordan innsamling og bruk av data kan gi forståelse for mobilitetsøkosystemer og optimalisering av ressurser og ytelsesforbedring. 

Observatoriet skal analysere, undersøke, overvåke og forutse betydelige trender i bilmarkedet med tanke på profesjonell flåtestyring og tilby uavhengig, autoritativ forskning for å forstå og forutse endringer som påvirker mobilitetsverdenen.

Flåte- og mobilitetsbarometer 2024

Arvaly Observatory
Flåte- og mobilitetsbarometer 2024
Arvaly Observatory

Hvorfor Arval?

Stol på oss

Kraften til en global partner med over 30 års leasingerfaring, ved din side

Bli vår partner

Vårt ekspertteam hjelper deg å finne det beste utifra dine behov

Vi er her for deg

Vi er her når du trenger oss - digitalt eller personlig

Du beholder kontrollen, vi håndterer alt annet

Vi gjør hele prosessen enkel