woman recharging electric vehicle

ARVALS ÅRSRESULTATER 2023

Selskapet 8 Mar 2024

STERK FORRETNINGSVEKST

LEASET FLÅTE: 1,7 millioner kjøretøy (+6,9 % vs. 31.12.2022)

ØKNING I BRUTTO DRIFTSINNTEKT

BRUTTO DRIFTSINNTEKT: €2 906 millioner, +16,7 % vs. 2022 (+14,0 % ved konstant omfang1

KONTROLLERTE DRIFTSKOSTNADER
OG FORBEDRET FORHOLD MELLOM KOSTNAD OG INNTEKT

DRIFTSKOSTNADER: €980,5m (+14,3 % vs. 2022 og +9,0 % ved konstant omfang1

KOSTNADSINNTEKTSFORHOLD: 33,7 % vs. 34,5 % i 2022

KOSTNADER FOR RISIKO ER MODERATE
 18 bp2
ØKNING AV DRIFTSRESULTAT
DRIFTSRESULTAT: €1 871,6 millioner (+18,1 % vs. 2022 og +16,7 % ved konstant omfang1
ØKNING I NETTOINNTEKT
NETTOINNTEKT  : €1 398,1 millioner (+11,6 % vs. 2022 og +10,5 % ved konstant omfang1 

Arrow

MEGET GODE RESULTATER
STERK FORRETNINGSVEKST OG ØKNING I NETTOINNTEKT

Styret i Arval Service Lease møttes 6. mars 2024. Møtet ble ledet av Alain van Groenendael og styret godkjente Arvals resultater for 2023.

ØKNING I NETTOINNTEKT STØTTET AV FORRETNINGSVEKST

Arvals vekst akselererte i 2023, og selskapet opprettholdte den sterke fremdriften fra tidligere år. Arvals finansierte flåte omfattet 1 701 540 kjøretøyer over hele verden ved utgangen av desember 2023, en økning på 6,9 % sammenlignet med slutten av 2022.

Den finansierte flåten i bedrifts-segmentet utgjorde 1 135 067 kjøretøy ved utgangen av desember 2023 (+5,9 % sammenlignet med slutten av desember 2022). Privat leasing-segmentet nådde 506 352 biler, en økning på 9,0 % sammenlignet med slutten av desember 2022 som understreker den økende populariteten til operasjonell leasing blant små og mellomstore bedrifter, samt privatpersoner. Med 105 000 aktive brukere og 60 121 kjøretøy, vokste Arval Flex tilbudet med 8,6 %.

-    Det ble gjort betydelige fremskritt når det gjelder elektrifisering av flåten, som inkluderte 166 363 batterielektriske kjøretøy (BEV) ved årsskiftet, en økning på 85 % sammenlignet med 2022. I siste kvartal av 2023 utgjorde batterielektriske kjøretøy (BEV) 22 % av bestillingene til nye kjøretøy. 

Arval støtter også bruken av elektriske kjøretøy med lanseringen av et nytt tilbud, Arval Charging Services, som gjør at et kjøretøy kan leases med hjemmelading. Tilbudet er tilgjengelig for både bedrifter og privatkunder.

Arval har også signert en internasjonal avtale med ChargePoint, en stor aktør innen ladenettverk for elbiler, som gir Arval-kunder tilgang til ladepunkter på jobb og hjemme, samt et nettverk med mer enn 500 000 ladepunkter over hele Europa .

-    Arval har styrket sitt internasjonale samarbeid ved å kunngjøre en strategisk samarbeidsavtale med sin mangeårige partner Element og Sumitomo Mitsui Auto Service (“SMAS”). Denne avtalen vil gi globale kunder av Alliansen tilgang til kjøretøyleasing og flåtestyringstjenester i Japan, Thailand, India og Indonesia. Videre utvidet alliansen i 2023 til å inkludere SIXT Mega Rent (en bil forhandler i som opererer i Serbia, Montenegro og Bosnia-Hercegovina).

Totalt administrerer alliansens partnere mer enn 4,4 millioner kjøretøy og opererer i 56 land på fem kontinenter. Den omfattende ekspertisen og globale rekkevidden til denne alliansen gir betydelig merverdi til Arvals kunder.

I tillegg opprettholder Arval sterke samarbeid med banker (primært med BNP Paribas, men også med CaixaBank i Spania og Portugal, UniCredit Bank i Østerrike, Erste Bank i Slovakia, etc.) og med store aktører i bilsektoren (Hyundai, Kia, Sixt , Astara , Emil Frey Frankrike, MG Motors og Volvo Cars). Som et leasingselskap med mange ulike bilmerker har Arval utvidet utvalget av kjøretøymodeller som er tilgjengelige for sine kunder ytterligere ved å signere et strategisk partnerskap med BYD, verdens ledende produsent av elektriske kjøretøy.

Arval opererer også på white-label-basis med strategiske partnere som Jaguar, Land Rover, MG Motor og ZEEKR.

-    I tillegg til å støtte kundene gjennom energiomstilling, signerte Arval parnertskap og lanserte flere tilbud for å øke innføringen av mobilitetsløsninger. Arval Mobility Pass ble rullet ut i 2023 med Edenred i Brasil, Betterway i Frankrike og XXImo i Nederland, for å øke arbeidsgiver- og arbeidstakermobiliteten. Arval Sykkelleasing vokste med 65 % i 2023 sammenlignet med 2022. For å støtte denne markedsveksten utvidet Arval sitt tilbud av sykkelutleie i Frankrike ved å samarbeide med oppstartsfirmaet Zenride.

I slutten av desember 2023 lanserte Arval tilbud om bruktbilleasing, Arval Re-lease, i 21 land. Arval Re-lease gir kunden en smart løsning med tilgang til kjøretøyer av høy kvalitet til attraktive leasingpriser, i tillegg til å utvide levetiden til kjøretøy. Arval Re-lease-flåten har vokst med 139 % noe som viser kundenes interesse for denne typen tilbud.

-    Arval nådde milepælen med 633 000 tilkoblede kjøretøy i flåten, en økning på 39 % sammenlignet med året før. Dette setter Arval nærmere målet om 80% tilkoblede kjøretøy i flåten innen 2025. Takket være telematikkteknologi og dataintelligens, kan kundene med Arval Connect optimalisere bilflåtens kostnader, forbedre førersikkerheten, raskere implementere energiomstillingen og administrere mobile team mer effektivt. Sammen med et forsikringstilbud går Arval enda lenger ved å kunne tilby kundene en reduksjon av deres månedlige leasingsats, basert på deres kjøreadferd. Denne tjenesten ble lansert i Italia og viser allerede en halvering av trafikkulykker. Tilbudet vil snart bli iverksatt i Spania, i Nederland og i Belgia.

I 2023 økte Arvals bruttoinntekter med 22,9 % og nådde 16 096 millioner euro (13 097 millioner euro i 2022), i tråd med forretningsveksten.

Brutto driftsinntekter var 2 906 millioner euro, en økning på 16,7 % (+14,0 % ved konstant omfang ) sammenlignet med 2022, takket være god forretningsvekst og økning i antall solgte kjøretøy (fra en lav base i 2022).

Brutto driftsinntekter, ekskludert inntekter fra solgte kjøretøy, økte med 14,1% totalt.
På 673,3 millioner euro gikk leiekontraktsmarginen ned 7,8 % sammenlignet med 2022. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig høyere finansieringskostnader for bestilte kjøretøy som ennå ikke er levert i forbindelse med lengre leveringstid og høyere renter. Tjenestemarginen var på 879,1 millioner euro, en økning på 39,6 % fra en lavt nivå i 2022 som inkluderte effekten av den inflasjonsdrevne justeringen av de anslåtte marginene på den eksisterende flåten. 

Inntekter fra solgte kjøretøy og anslåtte salgsgevinster nådde 1.353,6 millioner  euro i 2023 (1.129,6 millioner euro i 2022), med en betydelig økning i antall solgte kjøretøy sammenlignet med 2022. 

Arval-gruppens driftskostnader er kontrollert til 980,5 millioner euro. De økte 14,3 % sammenlignet med 2022 (9,0 % ved konstant omfang), som et resultat av forretningsvekst, den kontinuerlige implementeringen av den strategiske planen og innvirkningen av inflasjon. Kostnads-inntektsforholdet ble forbedret: 33,7 % i 2023 mot 34,5 % i 2022.

Risikokostnaden forble moderat på 53,8 millioner euro (18 basispunkter av finansielt utestående ). Dette er nært på forrige års nivå (47,4 millioner euro eller 19 basispunkter).

Med 1 871,6 millioner euro (1 584,3 millioner i 2022) økte driftsresultatet med 18,1 % (+16,7 % ved konstant omfang).

Ikke-driftsposter utgjorde 20,1 millioner euro (80,7 millioner i 2022). Dette inkluderer virkningen av å anvende IAS 29 «Financial Reporting in Hyperinflationary Economies» i Arvals tyrkiske datterselskap (TEB Arval) for +4,8 millioner euro sammenlignet med +80,4 millioner euro i 2022. Siden datterselskapene i Chile, Peru og Colombia ble konsolidert 1. januar 2023 inkluderer ikke ikke-driftsposter lenger inntekter fra datterselskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden.

Resultat før skatt var 1 891,8 millioner euro, en økning på 13,6 % (+12,7 % ved konstant omfang ) sammenlignet med samme periode i 2022.

Nettoinntekten var på 1 398,1 millioner euro (1 252,2 millioner euro i 2022) en økning på 11,6 % (+10,5 % ved konstant omfang7). Netto inntekt Konsernets andel utgjorde €1 379,8 millioner, en økning på 15,2 % sammenlignet med samme periode i 2022 (+14,0 % ved konstant omfang 7 ).

Disse imponerende prestasjonene speiler den kontinuerlige veksten til Arval. Det er tydelig at leasingtilbudet har oppnådd stor suksess blant et bredt spekter av kunder, geografisk område og produktvalg.

Samlet sum eiendeler økte med 20,2% sammenlignet med utgangen av 2022, og nådde 44 328 millioner euro ved utgangen av 2023, hovedsakelig på grunn av god vekst i utestående. Samlet egenkapital utgjorde 3 980 millioner euro ved utgangen av desember 2023. 

*
*     *

”Arval oppnådde meget gode prestasjoner i 2023, med en finansiert flåte på 1 701 000 kjøretøy, en økning på 6,9 % fra 2022.

Våre brutto driftsinntekter økte betydelig, spesielt drevet av veksten i virksomheten og økningen i utestående. Driftskostnadene ble kontrollert og kostnadene ved risiko holdt seg moderate. Dermed fikk Arval en nettoinntekt på 1,4 milliarder euro for året, en betydelig økning sammenlignet med året før.

I 2023 fortsatte vi implementeringen av Arval Beyond-planen vår for 2025, med fremgang på alle områder: Flåten for batterielektriske kjøretøy (BEV) økte med 85 % sammenlignet med året før, og målet om 630 000 tilkoblede kjøretøy ble overskredet.

Jeg vil takke alle Arval-ansatte for deres bidrag til denne meget sterke prestasjonen,” sier Alain van Groenendael, Arvals styreformann og administrerende direktør.
 

 

 1 Ekskludert innvirkningen av oppkjøpet av TBLG 30. november 2022 og full konsolidering av enhetene i Chile, Peru og Colombia per 1. januar 2023 (tidligere regnskapsført etter egenkapitalmetoden).
 2 Beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig finansiell utestående, der finansiell utestående (styringsdata) representerer verdien av leasingflåten basert på en finansiell amortisering.
3  Før nettoinntekter knyttet til minoritetsinteresser.
4  Ekskluderer virkningen av oppkjøpet av TBLG 30. november 2022 og full konsolidering av enhetene i Chile, Peru og Colombia per 1. januar 2023 (tidligere regnskapsført etter egenkapitalmetoden)
5  1.336,9 millioner euro ved konstant omfang
6  Finansielt utestående (styringsdata) representerer verdien av leasingflåten basert på en økonomisk amortisering 
7 Ekskluderer virkningen av oppkjøpet av TBLG 30. november 2022 og full konsolidering av våre enheter i Chile, Peru og Colombia per 1. januar 2023 (tidligere regnskapsført etter egenkapitalmetoden)

Les mer Vis mindre