en evaluering av din nåværende løsning

Arval Rådgivning: en evaluering av din nåværende løsning

Bilflåterådgivning er en viktig del av Arvals kundeservice. Vårt kundeteam støtter deg med analyse og optimalisering av flåten, med forbedrede tjenester, større åpenhet, alternative mobilitetsløsninger eller besparelser. 

 • Flåteevaluering

  Hvert år utarbeider våre Business Managere en flåteevaluering av flåten din. Denne evalueringen beskriver den nåværende flåtesituasjonen, viser viktige nøkkeltall og gir et innblikk i utviklingen. Denne evalueringen gir oss muligheten til å se tilbake og snakke om nye strategier i flåten din. 

  Fokus er på viktige temaer som har innvirkning på flåten, uansett om det er skadeanalyse, totale eierkostnader eller tall for drivstofforbruk. Vi snakker med deg og fortsetter å utvikle flåten din basert på flåteevalueringer. 

 • DATABASERTE KUNDELØSNINGER

  Et kundeteam som er ansvarlig for deg

  Vi starter hvert nye forretningsforhold med omfattende flåtestyring utført av ekspertene i kundeteamene våre. Kundeteamet med din personlige Account Manager står til din disposisjon når som helst, og tar over helhetlig styring av bilflåten din. Dette servicekonseptet gir våre kunder raskere responstider, målrettede anbefalinger for handling og en merkbar servicekvalitet.

   

  Innsikt i flåten din 

  Integrerte og konsoliderte data fra telematikkprogramvare kan støtte alle flåteforvaltere i å forenkle flåtestyring, skape komplekse flåteanalyser og øke kjøresikkerheten eller redusere de totale kostnadene. Vår telematikkløsning Arval Active Link hjelper deg med å samle inn og analysere data fra flåten din, og integrere den i beslutningsprosessen. 

   

  Administrasjon av drivstoffkort

  Drivstoffkort gir ikke bare fordelen av kontantfri fakturering eller mottak av spesielle tariffer fra oljeselskapene, de muliggjør også effektiv flåtestyring.
  Basert på de overførte tankdataene og i forbindelse med andre data fra flåten, tilbyr Arval omfattende rapportering som kunden kan få tilgang til via My Arval-portalen online. Dette betyr at kostnads- og forbruksanalyser når som helst kan hentes via én enkelt plattform. 

   

  Personvern

  Det er viktig for oss å beskytte personopplysninger om kundene våre. Vi bruker personopplysninger om våre kunder og deres sjåfører i den grad det er nødvendig i forbindelse med forretningsaktivitetene våre, for å tilby et individuelt utvalg av produkter og tjenester av høy kvalitet. Vi handler i henhold til retningslinjene i personvernforordningen (GDPR), og informerer våre kunder om bruken av dataene deres og hvilke rettigheter de har. 
   

 • SMaRT-METODEN

  Arval støtter aktivt kunder innen miljøvern med innføringen av den nyskapende SMaRT-metoden (Sustainable Mobility and Responsibility Targets (Bærekraftige mobilitets- og ansvarsmål)). Denne strategien i 5 trinn skal gjøre det mulig for kunder å planlegge og implementere energiovergangen i bilflåten, og å bidra til en bærekraftig utvikling av mobilitet i Europa. SMaRT er en del av Arval-løftet om å tilby reell merverdi i en tid hvor en miljøvennlig og bærekraftig bilflåte blir mer og mer uunnværlig.

  SMaRT-metoden ble utviklet for å møte de skiftende behovene til flåteansvarlige. Når vi utvikler en flåtestrategi for Arval-kunder, vil SMaRT-metoden i fremtiden også ta hensyn til følgende aspekter:

  – Alternative drivlinjer slik som hybrid eller elektrisk
  – Integrering av CSR-mål i flåtestrategien
  – Den økende interessen for alternative mobilitetsløsninger
  – Bruk av telematikkbaserte tjenester (spesielt i store bedrifter)

   

  SMaRT-metoden består av fem fortløpende trinn:

  Trinn 1: Dette trinnet gjør det mulig for Arval-kunder å definere fremtidige mål for mobilitet og flåte. Dette etterfølges av benchmarking, der man også tar hensyn til modenhet og konkurrenter, før Arval-ekspertene gir spesifikke anbefalinger om den enkelte mobilitets- og flåteprofil samt mulige strategier.

  Trinn 2: På dette tidspunktet blir den eksisterende flåten evaluert ved hjelp av CSR-baserte nøkkeltall for å etablere den optimale erstatningsstrategien for det respektive kjøretøyet. Klassiske rapporteringsverktøy og ytterligere CSR-data brukes til dette formålet.

  Trinn 3: SMaRT-kalkulatoren, som nylig er utviklet av Arval, anbefaler den mest fornuftige bilen for hver sjåførprofil, med tanke på energiforbruk, CSR-indikatorer og totale eierkostnader.

  Trinn 4: Ved dette punktet sjekkes ytterligere mobilitetsalternativer som svarer til kundens behovsprofil, og som kan gjøre bilflåten enda mer bærekraftig og dermed SMaRTere.

  Trinn 5: Det siste trinnet er å overvåke utviklingen mot målene som ble definert i første trinn og å lage et veikart for energi- / mobilitetsendringer. SMaRT-syklusen starter deretter på nytt for å sikre kontinuerlig videreutvikling og tilpasning til gjeldende omstendigheter.

 • RÅDGIVNINGSTJENESTER FOR BEDRE FLÅTEDRIFT

  Strategi for mobilitet og flåte

  Vi er her for å hjelpe deg, enten du leter etter en ny mobilitetsstrategi eller ønsker å evaluere flåtestrategien din. Vi kan hjelpe deg med å identifisere og kartlegge motivene for mobilitet innenfor din virksomhet. Vi kan oppdatere deg på innvirkningen av skatteendringer på bedriftsorganisasjonen din. Vi kan hjelpe deg med å velge blant alternativene for administrering av din egen flåte og en leasingløsning, og forklare alle fordeler og ulemper. Du vil kunne ta en informert beslutning basert på gode kommersielle grunner.

   

  Politikk og organisasjon

  Mobilitets- og flåtestrategien din implementeres gjennom en rekke retningslinjer som gjenspeiler dine krav og fastslår hvordan organisasjonen din bør fungere. Vi kan hjelpe deg med å tilpasse mobilitetspolitikken din til dine motiver og mål. Vi kan analysere firmabilpolitikken din og hjelpe deg med å oppdatere eller revidere den slik at den passer til dine forretningsbehov og gjeldende markedsforhold. Og vi kan hjelpe deg med å optimalisere flåten din for å oppfylle dine CSR-mål og generelt få den til å kjøre mer effektivt.

   

  Ansatt og sjåfør

  Alle dine ansatte spiller en nøkkelrolle for å nå dine strategiske mål, uansett om de bruker firmabil eller ikke, og alle har mobilitetsbehov. Arval Rådgivning kan benchmarke politikken din med andre organisasjoner for å hjelpe deg med å gjøre den mer attraktivt. Vi kan også hjelpe deg med å påvirke dine ansattes kjørestil ved å fokusere på økt sikkerhet eller bærekraft, og vi tilbyr en rekke e-læringsmoduler for ansatte som dekker sikker kjøring, motorveisregler osv.

Fant du ikke det du leter etter?
Si fra hvordan vi kan hjelpe deg så kontakter vi deg!

Hvorfor velge operasjonell leasing med Arval?

Kun ett kontaktpunkt som kjenner din bedrift godt

Din dedikerte Account Manager er her for deg

Kontoteamet sørger for at alt går knirkefritt

Våre eksperter håndterer alt som gjelder kjøretøyene dine

Flåtestyring som passer din bedrift

Effektiv flåtestyring med våre eksperter

Vi tar vare på flåten din, du har kontrollen

Du outsourcer bekymringer og administrasjon av dine firmabiler