Hvorfor bytte til elektrisk varebil?

For stadig flere bedrifter står FNs bærekraftsmål sentralt. Miljøvennlig transport og redusert klimautslipp er derfor noen av hovedgrunnene til at deler av firmabilparken har blitt elektrifisert. Bedrifter som går til innkjøp av elektriske varebiler kan, avhengig av størrelse på bilen, få inntil 50 000 kroner i støtte fra Enova. Det diskuteres nå om den støtten skal økes ytterligere. Enova kan i tillegg tilby klimarabatt til ladere.

Økonomiske fordeler med elvarebil:

  • I Oslo bygges elbilinfrastrukturen ut og det legges til rette for at flere elvarebiler skal få egne øremerkede parkeringsplasser, ladepunkter og vareleveringslommer med lademulighet.
  • Nulltakst i bomringen (avhengig av hvilken kommune du bor i).
  • Med elektrisk varebil får du halv pris på de fleste ferjer.
  • Du parkerer gratis eller til halv pris på kommunale parkeringsplasser.
  • Reduserte drivstoffutgifter, samt drifts- og vedlikeholdskostnader. En elektrisk motor har færre bevegelige deler og fører til lavere servicekostnader over bilens levetid.​
  • Årsavgift: Elvarebilene er fritatt fra den årlige trafikkforsikringsavgiften.
  • Firmabil: Har du elektrisk varebil som firmabil, får du en reduksjon i firmabilbeskatningen på 40 prosent.

 

Vurderer du å implementere elektrisk varebil i din flåte? Ta kontakt med oss for rådgivning på tlf.: 23 00 70 70.

Hvorfor velge operasjonell leasing hos Arval?

Ett kontaktpunkt som kjenner ditt selskap godt

Din personlige Account Manager er her for deg

Account teamet sørger for at alt går på skinner

Våre eksperter hånterer alt som har med dine kjøretøy å gjøre

Flåtehåntering som passer ditt firma

Effektiv flåtehåntering med våre ekspterter

Vi tar vare på din flåte, du beholder kontrollen

You outsource the concern and routine of managing your company cars