Hvorfor bytte til elektrisk varebil?

For stadig flere bedrifter står FNs bærekraftsmål sentralt. Miljøvennlig transport og redusert klimautslipp er derfor noen av hovedgrunnene til at deler av firmabilparken har blitt elektrifisert. 

Økonomiske fordeler med elvarebil:

  • I Oslo bygges elbilinfrastrukturen ut og det legges til rette for at flere elvarebiler skal få egne øremerkede parkeringsplasser, ladepunkter og vareleveringslommer med lademulighet.
  • Nulltakst i bomringen (avhengig av hvilken kommune du bor i).
  • Med elektrisk varebil får du halv pris på de fleste ferjer.
  • Du parkerer gratis eller til halv pris på kommunale parkeringsplasser.
  • Reduserte drivstoffutgifter, samt drifts- og vedlikeholdskostnader. En elektrisk motor har færre bevegelige deler og fører til lavere servicekostnader over bilens levetid.​
  • Årsavgift: Elvarebilene er fritatt fra den årlige trafikkforsikringsavgiften.
  • Firmabil: Har du elektrisk varebil som firmabil, får du en reduksjon i firmabilbeskatningen på 40 prosent.

 

Vurderer du å implementere elektrisk varebil i din flåte? Ta kontakt med oss for rådgivning på tlf.: 23 00 70 70.

Hvorfor velge operasjonell leasing med Arval?

Kun ett kontaktpunkt som kjenner din bedrift godt

Din dedikerte Account Manager er her for deg

Kontoteamet sørger for at alt går knirkefritt

Våre eksperter håndterer alt som gjelder kjøretøyene dine

Flåtestyring som passer din bedrift

Effektiv flåtestyring med våre eksperter

Vi tar vare på flåten din, du har kontrollen

Du outsourcer bekymringer og administrasjon av dine firmabiler