Arvals personvernerklæring

ARVALS PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert 25.01.2024

Hvis du er en ekstern leverandør eller partner hos Arval basert i EØS, Storbritannia og Sveits, vennligst les denne personvernerklæringen.

Som en betrodd partner er beskyttelse av personopplysningene dine viktig for BNP Paribas Group.

Vi har forbedret personvernerklæringen vår ved å være mer åpen om følgende informasjon:

 • Behandlingsaktiviteter knyttet til kommersiell prospektering
 • Behandlingsaktiviteter knyttet til bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering og internasjonale sanksjoner (frysing av eiendeler)

Innledning

Vi tar beskyttelsen av personopplysningene dine på alvor; BNP Paribas Group har derfor vedtatt strenge prinsipper i sin personvernerklæring som er tilgjengelig på BNP Paribas - Personal Data Privacy Charter (group.bnpparibas).

Arval, som behandlingsansvarlig, er ansvarlig for å innhente og behandle personopplysningene dine med hensyn til vår virksomhet.

Vår virksomhet er å tilby et omfattende tilbud av billeasing og mobilitetsløsninger til våre kunder – (enkeltpersoner, entreprenører, små, mellomstore og store bedrifter.

Som medlem av et integrert bank- og forsikringskonsern, og i samarbeid med de ulike konsernselskapene i BNP Paribas, tilbyr vi våre kunder et komplett utvalg av bank-, forsikrings- og leasingprodukter og –tjenester.

Formålet med denne personvernerklæringen er å forklare hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvordan du kan kontrollere og administrere dem.

 • 1. ER DU UNDERLAGT DENNE ERKLÆRINGEN?

  Denne personvernerklæringen gjelder deg ("Du") hvis du er:

  • en av våre kunder eller i et kontraktsforhold med oss;
  • medlem av vår kundefamilie. Våre kunder kan faktisk av og til dele opplysninger om familien sin med oss når det er nødvendig for å levere et produkt eller en tjeneste eller for å bli bedre kjent med dem;
  • en person som er interessert i våre produkter eller tjenester og som gir oss personopplysninger (hos en agent, på våre nettsteder og apper, på arrangementer eller sponsortilstelninger) slik at vi kan ta kontakt.
  • en ansatt hos våre bedriftskunder.

  Når du gir oss opplysninger om tredjepersoner, må du huske å informere dem om delingen av personopplysningene og henvise dem til denne personvernerklæringen. Vi vil også informere dem om dette hvis mulig (f.eks. hvis vi har personens kontaktinformasjon).

 • 2. HVORDAN KAN DU KONTROLLERE BEHANDLINGSAKTIVITETENE VÅRE MED HENSYN TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

  Du har rettigheter som lar deg utøve faktisk kontroll over personopplysningene dine og hvordan vi behandler dem.

  Hvis du ønsker å utøve rettighetene nevnt nedenfor, send oss en forespørsel per brev til følgende adresse Gjerdrums vei 4, 0484 Oslo, Norge, eller på våre nettsteder [1] sammen med en scan/kopi av legitimasjon når det er nødvendig.

  Hvis du har spørsmål knyttet til våre bruk av personopplysningene dine i henhold til denne personvernerklæringen, ta kontakt med vårt personvernombud på følgende adresse privacy@arval.no.

  2.1. Du kan be om innsyn i personopplysningene dine

  Hvis du ønsker innsyn i personopplysningene dine, vil vi gi deg en kopi av personopplysningene du ba om samt informasjon om behandlingen av disse.

  Din rett til innsyn kan begrenses av lover og forskrifter. Noe som for eksempel er tilfellet når det gjelder forskrift vedrørende bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering som forbyr oss å gi deg innsyn i hvilke personopplysninger som er behandlet for dette formålet. I et slikt tilfelle må du rette forespørselen om innsyn til Datatilsynet, som vil be om opplysninger fra oss.

  2.2. Du kan be om retting av personopplysningene dine

  Hvis du mener at personopplysningene dine er unøyaktige eller ufullstendige kan du be om at de blir rettet eller ferdigstilt. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med støttedokumentasjon.

  2.3. Du kan be om sletting av personopplysningene dine

  Hvis du ønsker det kan du be om at personopplysningene dine slettes, i den grad det er tillatt ved lov.

  2.4. Du kan motsette deg behandlingen av personopplysningene dine basert på berettigede interesser

  Hvis du ikke er enig i en behandlingsaktivitet som er basert på berettigede interesser kan du motsette deg behandlingen på grunnlag av din spesielle situasjon ved å informere oss nøyaktig hvilken behandlingsaktivitet det gjelder og årsakene til at du motsetter deg. Vi vil stanse behandlingen av personopplysningene dine med mindre vi har tvingende berettigede grunner til å gjøre det eller det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav.

  2.5. Du kan motsette deg behandlingen av personopplysningene dine til kommersielle prospekteringsformål

  Du har rett til når som helst å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine til kommersielle prospekteringsformål, herunder profilering, for så vidt som det er knyttet til slik prospektering.

  2.6. Du kan stanse bruken av personopplysningene dine

  Hvis du setter spørsmålstegn ved hvor nøyaktige personopplysningene vi bruker er eller motsetter deg behandlingen av personopplysningene dine, vil vi bekrefte eller gjennomgå forespørselen din. Du kan be om at vi stanser bruken av personopplysningene dine mens vi gjennomgår forespørselen din.

  2.7. Du har rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte beslutninger

  Som et prinsipp har du rett til ikke å bli gjenstand for en beslutning som utelukkende er basert på automatisert behandling basert på profilering eller på annen måte som har en rettslig virkning eller påvirker deg i vesentlig grad. Vi kan imidlertid automatisere en slik beslutning hvis det er nødvendig for inngåelse eller gjennomføring av en lovmessig kontrakt med oss eller hvis du har gitt ditt samtykke.

  Du har uansett rett til å bestride beslutningen, uttrykke din mening og be om at en kompetent person vurderer beslutningen

  2.8. Du kan trekke tilbake samtykket ditt

  Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake.

  2.9. Du kan be om overføring av deler av personopplysningene dine

  Du kan be om en kopi av personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Når det er teknisk mulig, kan du be om at vi overfører denne kopien til en tredjepart.

  2.10. Hvordan inngi klage til Datatilsynet

  I tillegg til rettighetene nevnt ovenfor, kan du inngi klage til den kompetente tilsynsmyndigheten, Datatilsynet.

   
 • 3. HVORFOR OG PÅ HVILKET RETTSLIG GRUNNLAG BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

  I denne delen forklarer vi hvorfor vi behandler personopplysningene dine og det rettslige grunnlaget for dette.

  3.1. Personopplysningene dine behandles for å overholde våre ulike regulatoriske forpliktelser

  Personopplysningene dine behandles når det er nødvendig for å gjøre det mulig for oss å overholde reglene vi er underlagt, inkludert bank- og finansregler.

  3.1.1. Vi bruker personopplysningene dine til å:

  • styring og rapportering av risiko (finans- og kredittrisiko, rettslig risiko, etterlevelse- eller omdømmerisiko, osv.) som BNP Paribas Group kan pådra seg i forbindelse med sin virksomhet;
  • bistå i kampen mot skattesvindel og oppfylle skattekontroll- og varslingsforpliktelser;
  • registrere transaksjoner for regnskapsformål;
  • forebygge, oppdage og rapportere risiko knyttet til samfunnsansvar og bærekraftig utvikling;
  • oppdage og forhindre bestikkelser;
  • overholde bestemmelsene som gjelder for leverandører av sertifiserte elektroniske signaturer;
  • utveksle og rapportere forskjellige arbeidsoperasjoner, transaksjoner eller bestillinger eller besvare offentlige anmodninger fra behørig bemyndigede lokale eller utenlandske finans-, skatte-, forvaltnings-, strafferettslige eller rettslige myndigheter, voldgiftsdommere eller meglere, politimyndigheter, statlige etater eller offentlige organer.

  3.1.2. Vi behandler også personopplysningene dine for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering

  Som del av et bankkonsern må vi ha på plass et robust system i hver av våre selskap for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering som administreres sentralt, samt et system for anvendelse av lokale, europeiske og internasjonale sanksjoner.

  I den forbindelse er vi felles behandlingsansvarlig sammen med BNP Paribas SA, morselskapet til BNP Paribas Group (betegnelsen "Vi" i dette punktet omfatter også BNP Paribas SA).

  Behandlingsaktivitetene som utføres for å oppfylle disse rettslige forpliktelsene er beskrevet i Vedlegg 1.

  3.2. Personopplysningene dine behandles for å gjennomføre en kontrakt du er part i eller prekontraktuelle tiltak du har bedt om

  Personopplysningene dine behandles når det er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en kontrakt for å:

  • vurdere kredittrisiko og betalingsevne;
  • vurdere (f.eks. basert på din kredittrisikoscore) om vi kan tilby deg et produkt eller en tjeneste og på hvilke vilkår (f.eks. pris);
  • levere produktene og tjenestene du har abonnert på i henhold til den gjeldende kontrakten;
  • gi deg produkter, tjenester, spesifikk installasjon (for eksempel EV-ladestasjon) eller mobilitetsløsninger;
  • inngå kontrakt med deg. Vi kan behandle personopplysninger for å registrere deg som ny kunde, inngå en kontrakt og utføre den med deg;
  • håndtere fakturering, fakturering og gjenvinning;
  • gi deg tjenester knyttet til klargjøring, levering eller bruk og administrasjon av kjøretøy:
  • konfigurere og gi tilbud på kjøretøyet ditt;
  • levere kjøretøyet på det stedet du ønsker, eventuelt med utstyr relatert til elektriske billadeenheter i samarbeid med utvalgte leverandører;
  • for forsikringsformål;
  • i sammenheng med OEM-er tilbakekallingskampanjer ved feil;
  • gi rapportering;
  • administrere veiavgift;
  • tilby konsulenttjenester;
  • administrere vedlikehold, havari, kjøretøyinspeksjon, krav om reparasjon med hensyn til kjøretøyene;
  • gi veihjelp;
  • skaffe et erstatningskjøretøy ved behov:
  • gi deg drivstoffkort (for å betale for drivstoffet), mobilitetskort (for å lade elbilen);
  • gi deg andre mobilitetsløsninger som du abonnerer på under gjeldende kontrakt;
  • øke bevisstheten din hvordan kjøringen din påvirker miljøet eller hvis du ønsker å forbedre sikkerheten din på veien;
  • administrere trafikk- og parkeringsbøter og lovbrudd knyttet til bruken av kjøretøyet som en del av «administrering av bøter»-tjenesten i den grad det er lovlig autorisert;
  • gi deg tilgang til våre digitale plattformer. Vi kan behandle personopplysninger når du bruker våre digitale plattformer til flere formål (for å administrere din personlige informasjon eller data relatert til kjøretøy eller for å få tilgang til reiseinformasjon for eksempel);
  • gi tilgang til Arvals lokaler og eiendeler. Vi kan behandle personopplysninger når du besøker oss i våre lokaler for å opprettholde passende tilgangs- og sikkerhetskontroll;
  • kommunisere med deg. Vi kan behandle personopplysninger når du ønsker å kontakte oss, når du ber oss om informasjon om vårt selskap eller våre tjenester eller når kontrakten må oppdateres;
  • forvalte eksisterende gjeld (identifisering av kunder med ubetalt gjeld);
  • svare på forespørslene dine og bistå deg;
  • administrere kontrakt som skal avsluttes.

  3.3. Personopplysningene dine behandles for å ivareta våre berettigede interesser eller en tredjeparts berettigede interesser

  Når vi baserer en behandlingsaktivitet på en berettiget interesse, foretar vi en interesseavveining mellom våre interesser og dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter for å sikre rettferdig balanse. Ønsker du ytterligere informasjon om den berettigede interessen en behandlingsaktivitet ivaretar, ta kontakt med oss på privacy@arval.no.

  3.3.1.I vår virksomhet som leverandør av mobilitetstjenester, bruker vi personopplysningene dine for å:

  3.3.1.1. Hvis du er en privat leasingkunde eller prospekt:

  • håndtere risikoene vi er utsatt for:

   • vi beholder bevis på arbeidsoperasjoner eller transaksjoner, herunder elektroniske bevis;
   • vi overvåker transaksjonene dine for å administrere, forhindre og oppdage svindel;
   • vi utfører inkassovirksomhet;
   • vi håndterer rettslige krav og forsvar i tilfelle rettstvister;
   • vi utvikler individuelle statistiske modeller for vurdering av kredittverdighet

  • utføre finansielle operasjoner som salg av gjeldsporteføljer, verdipapirer, finansiering eller refinansiering av BNP Paribas Group.

  3.3.1.2. For alle kategorier av registrerte:

  • forbedre cybersikkerheten, administrere plattformene og nettstedene våre og sikre forretningskontinuitet;

  • implementere informasjonsteknologiløsninger;

  • opprettholde informasjonssystemer i operative forhold;

  • bruke videoovervåking for å forhindre personskader og materielle skader

  • forbedre automatiseringen av og effektiviteten til våre operasjonelle prosesser og kundeservice (f.eks. automatisk inngivelse av klager, sporing av forespørsler og forbedring av tilfredshet basert på personopplysninger som innhentes gjennom vår samhandling med deg, for eksempel opptak av telefonsamtaler, e-poster eller chatter);

  • selge brukte kjøretøy;

  • utføre statistiske studier og utvikle forutsigende og beskrivende modeller for:

   • kommersielle formål: for å identifisere hvilke produkter og tjenester som best kan dekke dine behov, for å lage nye tilbud eller identifisere nye trender blant kundene våre, for å utvikle vår kommersielle policy hvor vi tar hensyn til preferansene til kundene våre
   • sikkerhetsformål: for å forhindre potensielle hendelser og styrke sikkerhetsstyringen
   • samtykkeformål (f.eks. bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering) og risikostyring.
   • Svindelbekjempelse;

  • organisere konkurranser, lotterier, reklametiltak, gjennomføre meningsmålinger og kundetilfredshetsundersøkelser.

  3.3.1.3. Hvis du er ansatt hos vår bedriftskunde:

  • gi deg tjenester knyttet til klargjøring, levering eller bruk og administrasjon av kjøretøy, inkludert:

   • å konfigurere og gi tilbud på kjøretøyet ditt;
   • å levere kjøretøyet ditt på det stedet du ønsker, eventuelt med utstyr relatert til elektriske billadeenheter i samarbeid med utvalgte leverandører;
   • hjelpe OEM-er med tilbakekallingskampanjer i tilfelle defekter;
   • sikre kjøretøyreparasjon, vedlikehold og utskifting av dekk;
   • for ulykkeshåndtering og forsikringsformål;
   • for veihjelp;
   • administrere kontrakt som skal avsluttes.

  • gi deg et drivstoffkort (for å betale for drivstoff), mobilitetskort (for å gi deg multimobilitetsløsninger);
  • øke bevisstheten din rundt miljøpåvirkning eller hvis du ønsker å forbedre sikkerheten din på veien;
  • administrere trafikk- og parkeringsbøter og lovbrudd knyttet til bruken av kjøretøyet som en del av «administrering av bøter»-tjenesten i den grad det er lovlig autorisert;
  • administrere våre kunders kontoer, administrere kontraktsforholdet med våre kunder som du er ansatt hos eller for å holde deg informert om utviklingen av våre tjenester;
  • tilby flåtestyringstjenester til våre kunder i forhold til kilometer tilbakelagt, drivstoff eller alternativ energiforbruk, etc.;
  • gi deg tilgang til våre digitale plattformer. Vi kan behandle personopplysninger når du bruker våre digitale plattformer til flere formål (for å administrere din personlige informasjon eller data relatert til kjøretøy eller for å få tilgang til reiseinformasjon for eksempel);
  • administrere løsning av tvister og hjelpe deg og svare på dine forespørsler og klager;
  • gi tilgang til Arvals lokaler og eiendeler. Vi kan behandle personopplysninger når du besøker oss i våre lokaler for å opprettholde passende tilgangs- og sikkerhetskontroll;
  • kommunisere med deg. Vi kan behandle personopplysninger når du ønsker å kontakte oss, når du ber oss om informasjon om vårt selskap eller våre tjenester eller når kontrakten må oppdateres;
  • gi rapportering til våre kunder;
  • administrere veiavgift;
  • tilby konsulenttjenester til våre kunder;
  • håndtere fakturering.
  • administrere kontrakt som skal avsluttes.

  3.3.2. Vi bruker personopplysningene dine for å sende deg kommersielle tilbud per e-post, post og telefon

  Som en del av BNP Paribas Group ønsker vi å kunne tilby deg tilgang til hele spekteret av produkter og tjenester som best dekker dine behov.

  Når du er kunde, og med mindre du motsetter deg det, kan vi sende deg disse tilbudene på våre produkter og tjenester elektronisk, og konsernets produkter og tjenester hvis de ligner de du allerede abonnerer på.

  Vi vil sørge for at disse kommersielle tilbudene gjelder produkter og tjenester som er relevante for dine behov og utfyller de du allerede har slik at det er balanse mellom våre respektive interesser.

  Vi kan også sende deg tilbud på våre produkter og tjenester, og konsernets og våre betrodde partneres produkter og tjenester, per telefon og post, med mindre du motsetter deg det.

  3.3.3. Vi analyserer personopplysningene dine for å utføre standard profilering for å tilpasse våre produkter og tilbud

  For å forbedre opplevelsen og tilfredsheten din må vi finne ut hvilken kundegruppe du tilhører. Til dette formålet bygger vi en standardprofil basert på relevante data som vi velger fra følgende opplysninger:

  - det du har kommunisert direkte til oss gjennom vår samhandling med deg eller når du abonnerer på et produkt eller en tjeneste;

  - som følge av bruk av våre produkter eller tjenester;

  - din bruk av våre forskjellige kanaler: nettsteder og apper (f.eks. om du er flink digitalt, om du foretrekker en kundereise for å abonnere på et produkt eller en tjeneste med mer autonomi (selvbetjening)).

  Med mindre du motsetter deg det, utfører vi denne tilpasningen basert på standard profilering. Hvis du gir ditt samtykke kan vi gå lenger for bedre å dekke dine behov ved å utføre en skreddersydd tilpasning som beskrevet nedenfor.

  3.4. Personopplysningene dine behandles hvis du har gitt ditt samtykke

  Når det gjelder behandlingen av enkelte personopplysninger vil vi gi deg spesifikk informasjon og be om ditt samtykke. Selvfølgelig kan du når som helst trekke samtykket ditt tilbake.

  Spesielt ber vi om samtykke til:

  • skreddersydd tilpasning av våre tilbud og produkter eller tjenester basert på mer sofistikert profilering for å kunne komme dine behov og atferd i forkjøpet;
  • elektroniske tilbud på produkter og tjenester som ikke ligner de du allerede abonnerer på, eller produkter og tjenester fra våre betrodde partnere;
  • bruk av navigasjonsdataene dine (informasjonskapsler) til kommersielle formål eller for å øke kunnskapen om profilen din.

  Du kan bli bedt om ytterligere samtykke til behandling av personopplysningene dine når det er nødvendig.

 • 4. HVILKE KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER INNHENTER VI?

  Vi innhenter og bruker personopplysningene dine, dvs. alle opplysninger som identifiserer eller som lar oss identifisere deg.

  Avhengig av blant annet hva slags produkter eller tjenester vi leverer til deg og samspillet vi har med deg, innhenter vi ulike kategorier av personopplysninger. Hvis du er en privat leasingkunde eller prospekt, samler vi inn:

  • Identifikasjonsopplysninger: f.eks. fullt navn, kjønn, fødested og fødselsdato, nasjonalitet, identitetskortnummer, passnummer, førerkortnummer, understellsnummer, bilde, signatur;
  • Kontaktinformasjon: (privat eller på jobb) postadresse, e-postadresse, telefonnummer;
  • Opplysninger vedrørende din finansielle og familiesituasjon: f.eks. sivilstand, felleseie eller særeie, antall barn og deres alder, barnas studier eller yrke, husstandens sammensetning, dato da barn, foreldre eller ektefelle døde, eiendom du eier: leilighet eller hus;
  • Livsstil: hobbyer og interesser, reiser, miljøet ditt (nomadisk, stedbundet);
  • Økonomiske, finansielle og skatteopplysninger: f.eks. skatteID, skattestatus, bostedsland, lønn og annen inntekt, verdien av eiendelen dine;
  • Opplysninger om utdannelse og arbeidsforhold: f.eks. utdannelsesnivå, arbeidsforhold, arbeidsgivers navn og godtgjørelse;
  • Bank- og finansielle opplysninger knyttet til produktene og tjenestene du har kjøpt: f.eks. bankkontoopplysninger, produkter og tjenester du har kjøpt og brukt (kreditt, forsikringer, sparing og investeringer, leasing, beskyttelse av hjemmet), kredittkortnummer, pengeoverføringer, eiendeler, profilen til oppgitt investor, kreditthistorikk, betalingshendelser;
  • Transaksjonsdata: transaksjoner herunder opplysninger om den begunstigede som for eksempel fullt navn, adresse og kontaktinformasjon samt opplysninger om banktransaksjoner, beløp, dato, klokkeslett og type transaksjon [kredittkort, overføring, sjekk, automatisk trekk];
  • Opplysninger knyttet til vanene og preferansene dine i forhold til bruken av våre produkter og tjenester;
  • Opplysninger innhentet fra vår samhandling med deg: f.eks. dine kommentarer, forslag, behov innhentet gjennom våre samtaler med deg personlig hos våre agenter (rapporter) og online gjennom telefonkommunikasjon (samtaler), diskusjoner per e-post, chat, chatbot, innlegg på våre sosiale medier-sider og dine siste klager. Tilkoblings- og sporingsopplysninger som for eksempel informasjonskapsler og tracere til ikke-markedsførings- eller analytiske formål på våre nettsteder, online-tjenester, apper, sosiale medier-sider;
  • Opplysninger innhentet fra video-sikkerhetssystem (herunder videoopptak) og geolokasjon: f.eks. som viser hvor uttak og betalinger fant sted av sikkerhetsmessige årsaker eller for å finne nærmeste filial eller tjenesteleverandør;
  • Opplysninger om enhetene dine (mobiltelefon, pc, nettbrett, osv.): IP-adresse, tekniske spesifikasjoner og unike identifiseringsopplysninger;
  • Personlig brukernavn og passord eller sikkerhetsfunksjoner som brukes til å logge deg på Arval-nettstedet og -appene.

  Hvis du er ansatt hos vår bedriftskunde/prospekt, samler vi inn:

  - Identifikasjonsinformasjon: for eksempel fullt navn, kjønn, fødselssted og -dato, nasjonalitet, identitetskortnummer, passnummer, førerkortnummer, kjøretøyets registreringsnummer, fotografi, signatur);

  - Kontaktinformasjon: (privat eller jobb) postadresse, e-postadresse, telefonnummer;

  - Livsstil: hobbyer og interesser, reiser, miljøet ditt (nomadisk, stillesittende);

  - Data relatert til dine vaner og preferanser i forhold til bruken av våre produkter og tjenester;

  - Data samlet inn fra vår interaksjon med deg: for eksempel dine kommentarer, forslag, behov samlet inn under utvekslingen med deg personlig i våre byråer (rapporter) og online under telefonkommunikasjon (samtale), diskusjon via e-post, chat, chatbot, utvekslinger på våre sosiale medier-sider og dine seneste klager. Dine tilkoblings- og sporingsdata som informasjonskapsler og sporingsmidler for ikke-reklame- eller analytiske formål på våre nettsider, nettjenester, applikasjoner, sosiale mediesider;

  - Data som er samlet inn fra videobeskyttelsessystemet (inkludert CCTV) og geolokalisering: for eksempel viser plasseringen av uttak eller betalinger av sikkerhetsgrunner, eller for å identifisere plasseringen til nærmeste filial eller tjenesteleverandører for deg;

  - Data om enhetene dine (mobiltelefon, datamaskin, nettbrett, etc.): IP-adresse, tekniske spesifikasjoner og unikt identifiserende data;

  - Personlig påloggingsinformasjon eller sikkerhetsfunksjoner som brukes til å koble deg til Arvals nettside og apper.

  Enten du er privat leasingkunde eller ansatt hos vår bedriftskunde kan vi innhente sensitive opplysninger som for eksempel helseopplysninger, biometriske opplysninger eller opplysninger om straffbare handlinger med forbehold om overholdelse av de strenge betingelsene angitt i personvernlovgivningen.

 • 5. HVEM INNHENTER VI PERSONOPPLYSNINGER FRA?

  Vi innhenter personopplysninger direkte fra deg; men vi kan også innhente personopplysninger fra andre kilder.

  Noen ganger innhenter vi opplysninger fra offentlige kilder:

  • utgivelser/databaser gjort tilgjengelige av offentlige myndigheter eller tredjeparter (f.eks. den franske republikks kunngjøringsblad, Foretaksregisteret, databaser som administreres av tilsynsmyndighetene i finanssektoren);
  • nettstedene/sosiale medier-sidene til juridiske personer eller forretningskunder som inneholder opplysninger du har oppgitt (f.eks. ditt eget nettsted eller sosiale medier-side);
  • offentlig tilgjengelige opplysninger som de som publiseres i pressen.

  Vi innhenter også personopplysninger fra tredjeparter:

  • fra andre BNP Paribas-konsernselskap;
  • fra kunder (selskap eller enkeltpersoner);
  • fra forretningspartnere (inkludert bilprodusenter, bilforhandlere);
  • fra leverandører av betalingsinitierings- og kontoaggregeringstjenester (leverandører av kontoopplysningstjenester);
  • fra tredjeparter som for eksempel kredittvurderingsbyråer og selskap som forebygger svindel;
  • fra selskap som kjøper og selger personopplysninger, som er ansvarlige for å sikre at de innhenter relevante opplysninger på lovlig vis.
 • 6. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED OG HVORFOR?

  6.1. Med BNP Paribas-konsernselskap

  Som medlem at BNP Paribas Group jobber vi tett med konsernets andre konsernselskap over hele verden. Personopplysningene dine kan derfor deles mellom BNP Paribas-konsernselskap når det er nødvendig for å:

  • overholde våre ulike rettslige og regulatoriske forpliktelser som beskrevet ovenfor;
  • ivareta våre berettigede interesser, som er:
  • å administrere, forhindre, oppdage svindel;
  • utføre statistiske studier og utvikle forutsigende og beskrivende modeller for virksomhets-, sikkerhets-, samtykke-, risikostyrings- og svindelbekjempelsesformål;
   • øke påliteligheten til opplysninger om deg som innehas av andre konsernselskap;
   • tilby deg tilgang til de av konsernets produkter og tjenester som best dekker dine behov og oppfyller dine ønsker;
   • tilpasse innholdet og prisene på produkter og tjenester;

  Vår finansiering og refinansiering utgjør også en legitim interesse som antyder at dine personopplysninger kan deles med enheter i BNP Paribas Group som gir vår refinansiering.

  For kunder som er forsikret i Tryg Forsikring («Tryg»), kan dataene dine deles med Tryg som behandlingsansvarlig, med det formål å behandle forsikringsskader, poliser og premier. For mer informasjon om hvordan Tryg behandler dine personopplysninger, se Tryg Personvernerklæring her: https://www.tryg.no/sikkerhet-og-personvern/index.html

  Dine personopplysninger kan også deles mellom selskapene i Arval Group for å gjennomføre statistiske studier og utvikle prediktive og beskrivende modeller for forretnings-, sikkerhet-, samsvar-, risikostyring og anti-svindelformål.

  I denne sammenhengen kan vi og slike andre Arval Group selskaper fungere som felles kontroller ved å bruke et felles verktøy, der det er delt tilgang til og gjensidig bruk av personopplysningene til kunder og sjåfører.

  Forespørsler fra registrerte om registrerte rettigheter kan sendes til en av de felles behandlingsansvarlige. Felleskontrollørene informerer hverandre om slike forespørsler og støtter hverandre for å imøtekomme dem.

  Behandlingen er basert på felleskontrollørenes legitime interesse av å forbedre sine produkter og tjenester ved å gjennomføre slike statistiske studier.

  6.2. Med mottakere utenfor BNP Paribas Group og databehandlere

  For å oppfylle enkelte av formålene beskrevet i denne personvernerklæringen kan vi, når det er nødvendig, dele personopplysningene dine med:

  • databehandlere som utfører tjenester på våre vegne (f.eks. IT-tjenester, logistikk, utskriftstjenester, telekommunikasjon, inkasso, rådgivning, distribusjon og markedsføring).
  • bank- og forretningspartnere, uavhengige agenter, mellommenn eller meglere, finansinstitusjoner, motparter, sentrale databaser som vi har et forhold til; hvis slik deling er nødvendig for at vi skal kunne tilby deg tjenester og produkter eller utføre våre kontraktsforpliktelser eller transaksjoner (f.eks. banker, korrespondentbanker, depositarer, depotmottakere, utstedere av verdipapirer, betalingsagenter, utvekslingsplattformer, forsikringsselskap, betalingssystemoperatører, utstedere eller formidlere av betalingskort, gjensidige garantiselskap eller finansielle garantiselskap);
  • lokale eller utenlandske finans-, skatte, forvaltnings-, strafferettslige eller rettslige myndigheter, voldgiftsdommere eller meglere, offentlige myndigheter eller institusjoner (f.eks. Banque de France, Caisse des dépôts et des Consignations) som vi eller andre medlemmer av BNP Paribas Group er pålagt å utlevere opplysninger til på grunnlag av:
   • deres anmodning;
   • vårt forsvar eller tilsvar i en sak, tvist eller rettssak;
   • etterlevelse av forskrifter eller anbefalinger fra en kompetent myndighet som gjelder oss eller andre medlemmer av BNP Paribas Group;
  • leverandører av tredjepartsbetalingstjenester (kontoopplysninger) med det formål å levere en betalingsinitierings- eller kontoopplysningstjeneste hvis du har samtykket til overføringen av personopplysningene dine til den tredjeparten;
  • visse konsesjonerte yrker, som advokater, notarius publicus eller revisorer når dette er nødvendig under bestemte omstendigheter (tvist, revisjon, osv.) samt våre assurandører eller kjøpere eller potensielle kjøpere av BNP Paribas Groups selskap eller virksomhet.
 • 7. INTERNASJONALE OVERFØRINGER AV PERSONOPPLYSNINGER

  Personopplysningene dine kan overføres i forbindelse med internasjonale overføringer fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) til et land utenfor EØS. Når Europakommisjonen har besluttet at et land utenfor EØS har et tilstrekkelig vernenivå for personopplysninger kan personopplysningene dine overføres på dette grunnlaget.

  Når det gjelder overføringer til land utenfor EØS der det ikke foreligger beslutning om tilstrekkelig vernenivå for personopplysninger, vil vi enten basere oss på en unntaksbestemmelse som gjelder for den spesifikke situasjonen (dvs. hvis overføringen er nødvendig for å gjennomføre vår kontrakt med deg, for eksempel foreta en internasjonal betaling) eller iverksette ett av følgende sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine:

  • Standard personvernbestemmelser godkjent av Europakommisjonen;
  • Bindende virksomhetsregler

  For å få en kopi av disse sikkerhetstiltakene eller informasjon om hvor de er tilgjengelige, kan du sende en skriftlig forespørsel på følgende adresse privacy@arval.no

 • 8. HVOR LENGE LAGRER VI PERSNOPPLYSNINGENE DINE?

  Vi vil beholde dine personopplysninger under perioden som kreves for å overholde gjeldende lover og forskrifter eller en annen periode med hensyn til våre operasjonelle krav, for eksempel riktig kontovedlikehold, tilrettelegging av kundeforholdsadministrasjon og svare på juridiske krav eller regulatoriske forespørsler.

  For eksempel :

  • Håndtere og rapportere risiko, overvåke operasjoner og transaksjoner for å identifisere avvik, forhindre og oppdage svindel og oppfylle skattekontroll- og varslingsplikter – 10 år etter slutten av internkontrollene.

  • KYC (Kjenn din kunde) – Utfør en KYC-analyse og sjekk kunder (både selskaper og fysiske brukere) før du signerer en kontrakt og klassifiser dem avhengig av risikoen – 5/10 år etter slutten av kontraktsforholdet med kunden.

  • Kredittrisikobehandling for å bygge og overvåke en kredittrisikofil for hver kunde, administrere kredittrisikoanalyse og bestemme hva som skal gjøres for kredittinnkreving – 5 år etter slutten av kontraktsforholdet med kunden.

  • Faktura / Fakturering – Registrer transaksjoner for regnskapsformål og overhold juridiske forpliktelser angående økonomisk sikkerhet – 5 år etter fakturadato.

  • Forsikringskrav – For håndtering av kjøretøyulykker og forsikringsformål – 5 år etter slutten av kontraktsforholdet med kunden.

  • Bøter – Administrer trafikk- og parkeringsbøter og lovbrudd relatert til bruken av kjøretøyet som en del av «Bøteadministrasjon»-tjenesten i den grad det er lovlig autorisert – 5 år etter hendelsesdatoen.

  • Forbedre effektiviteten til våre prosesser og tjenester ved klage - 5 år etter mottak av klagen.

  • Samle inn alle B2C/B2B2C-emner og gi et tilbud - 3 år etter siste kontakt (B2C) og 1 år etter lukking av en avtale (B2B)

  • Gi kundene produktene og tjenestene som abonneres på tjenester knyttet til klargjøring, levering eller bruk av kjøretøy – 2 år etter arrangementsdatoen.

  • Forskning og utvikling for å gjennomføre statistiske studier og utvikle prediktive modeller – Varighet av FoU-prosjektet

 • 9. HVORDAN FØLGE MED PÅ ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

  I en verden med stadige tekniske endringer blir personvernerklæringen gjennomgått og oppdatert jevnlig.

  Vi oppfordrer deg til å lese den siste versjonen av dette dokumentet online, og vil gi deg beskjed om vesentlige endringer på nettstedet vårt eller gjennom våre vanlig kommunikasjonskanaler.

 • 10. HVORDAN ER PERSONVERNET MITT BESKYTTET NÅR JEG HAR ET ARVAL-TILKOBLET KJØRETØY?

  Data kan samles inn og brukes av Arval hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med en telematikkenhet, enten den er installert av bilprodusenten og/eller av Arval. Denne delen gjelder kun biler, motorsykler og scootere, ikke sykler og mopeder.

  Du vil bli informert om kjøretøyet ditt er et Arval-tilkoblet kjøretøy med et klistremerke som du finner i velkomstmappen.

  Hvis du vil vite om Arval samler inn data fra kjøretøyet ditt (via fjerndataoverføring fra et Arval og/eller tredjeparts og/eller produsentens telematikkutstyr), vennligst kontakt vår Driver Experience Service på følgende adresse: privacy@arval.no

  Arval kan behandle slike data for å tjene sine legitime interesser som beskrevet i tabellen nedenfor. Formålet med behandlingen og oppbevaringstiden for data vil ikke overstige indikasjonene gitt nedenfor.

  Geolokaliseringsdata samles inn av telematikkenheten på en kontinuerlig basis for det begrensede formålet med å beregne kjørelengden til kjøretøyet. Forøvrig får ikke Arval tilgang til geolokaliseringsdata, bortsett fra de spesifikke formålene som er angitt i tabellen nedenfor (f.eks. tyveri av kjøretøyet).

   

  DATA

  FORMÅL

  OPPBEVARINGSPERIODE

  Kilometerstand på slutten av dagen

  Optimaliser kjøretøyadministrasjonen før, etter og mellom leieavtaler

  Proaktivt vedlikehold av kjøretøyet (varsel om neste service og/eller vedlikehold av kjøretøyet)

  For kjøretøy leaset av bedriftskunder: utarbeide forretningsgjennomgang for bedriftskunder og gi råd til bedriftskunder om flåtebruk, elektrifiseringsmuligheter

  Kontraktens varighet + 1 år

  Drivstofftransaksjonsdata, dvs. drivstoffvolum, transaksjonsbeløp, drivstofftype, kjøretøyets identifikasjonsnummer

  Beregn drivstofforbruk og CO2-utslipp

  For kjøretøy leaset av bedriftskunder: utarbeide forretningsgjennomgang for bedriftskunder og gi råd til bedriftskunder om flåtebruk, elektrifiseringsmuligheter

  Siste energinivå (drivstoff eller batteri)

  Beregn drivstofforbruk og CO2-utslipp

  For kjøretøy leaset av bedriftskunder: utarbeide forretningsgjennomgang for bedriftskunder og gi råd til bedriftskunder om flåtebruk, elektrifiseringsmuligheter

  Neste vedlikeholdsdatoer (når aktuelt)

  Varsler for kjøretøydashbord (når aktuelt)

  DTC (Diagnostic Trouble Code) tekniske varsler (når aktuelt)

  For elektriske kjøretøy: batteriets helsetilstand

  Proaktivt vedlikehold av motorkjøretøyet (varsel om neste service og/eller vedlikehold av motorkjøretøyet)

  Deteksjon av endring av kilometertellerens kjørelengdevisning

  Proaktiv styring av vedlikeholdsservice. Forebyggende vedlikehold.

  Ved tyveri av kjøretøy:

  Innsamling av geolokaliseringsposisjoner når formelt og offisielt krav er fullført

  I tilfeller av dårlig gjeld, eller underslag

  Innsamling av geolokaliseringsposisjoner når formelt og offisielt krav er fullført

  Optimalisere skadebehandling

  Øk gjenvinningsgraden for stjålne kjøretøy

  Øk hastigheten på gjenvinning av kjøretøy

  Geolokaliseringsdata samlet inn og lagret av Arval til tyverikravet er avsluttet, og lagret i 30 dager etter krav om å avslutte

  Geolokaliseringsdata samles inn og lagres av Arval til kravet er avsluttet, og lagret i 30 dager etter krav om å avslutte

  - Turdata: Start og stopp Tidsstempler, kjørelengde, kjøretid, veitype (by, vei, motorvei), drivstoffnivå og forbruk, batterinivå for elektriske kjøretøy, type miljø (dag, natt, skumring)

  - Kjørehendelser per tur (hard bremsing, svinger, brutalt filskifte, hastighet, energisløsing i bremsing, hard akselerasjon, tomgang) og relaterte beregnede score

  Disse dataene blir pseudonymisert* innen én til to måneder etter innsamling og i alle fall før Arval bruker den til formålene som er oppført i neste kolonne.

  Forbedre kjøretøykunnskapen

  - Bedre forståelse av kjøretøymodellytelse og vedlikeholdskostnader

  - Bedre identifisere mobilitetsprodukter avhengig av bruksmønster og aktivitet

  Forskning og utvikling i forhold til:

  - Rådgivning:

  Forbedre kjøretøykunnskapen for bedre å forstå kjøretøymodellytelsen

  Energiovergang, benchmark, korrelasjon mellom forholdene for motorkjøretøybruk og totale eierkostnader komponenter/drivstoff og annen energi eller forbruk

  - Forsikring: bruksforståelse, utforming av nytt tilbud

  - Vedlikehold: oppetidsstyring, forbedringer av operasjonelle prosesser, forebyggende/proaktivt vedlikehold, kostnadsreduksjon for dekk og bruksoptimalisering, kostnadsoptimalisering (olje, bremseklosser, etc...), potensielle batteridefekter, mens man evaluerer kjørelengde etter endt kontrakt, reparasjoner osv.

  - Markedsføring:

  Bruksforståelse, utforming av nye tilbudsmuligheter

  Identifisere mobilitetsprodukter bedre avhengig av bruksmønster og aktivitet

  Føre statistikk over skadeprosenten for å

  - Finne korrelasjonsrisikonivå (bilulykker) og bruksmønstre (for forsikringsformål)

  Føre drivstofforbruksstatistikk for å

  - Forbedre kvaliteten på tjenesten som tilbys leietaker og

  - Gi råd om kjøretøyvalg (relevant kjøretøy i henhold til kjøretøyaktivitet, drivstofforbruk, kjøresammenheng)

  Opp til 10 år

  * "Pseudonymisering" betyr behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan tilskrives et spesifikt registrert individ uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at slik tilleggsinformasjon oppbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene ikke tilskrives en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

  Hvis arbeidsgiveren din abonnerer på Arval Connect, vil din arbeidsgiver, som behandlingsansvarlig, informere deg om behandlingsaktivitetene som utføres for sine egne formål.

Vedlegg [1] Behandling av personopplysninger for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering

Som en del av et bank-konsern må vi vedta og opprettholde et sentralt administrert, robust program for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, et anti-korrupsjonsprogram, samt en mekanisme for å sikre overholdelse av internasjonale sanksjoner (dvs. økonomiske eller handelssanksjoner, herunder tilhørende lover, forskrifter, restriktive tiltak, embargoer og frysing av formuesgoder, som er vedtatt, administrert, pålagt eller håndhevet av den Franske Republikk, Den europeiske union, USAs Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control og enhver kompetent myndighet i territorier der BNP Paribas Group er etablert) som gjelder for alle våre konsernselskap.

I den forbindelse er vi felles behandlingsansvarlig sammen med BNP Paribas SA, morselskapet til BNP Paribas Group (betegnelsen "vi" i dette vedlegget omfatter derfor også BNP Paribas SA).

For å oppfylle våre rettslige forpliktelser med hensyn til bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering og med hensyn til overholdelse av internasjonale sanksjoner, utfører vi behandlingsaktivitetene oppført nedenfor:

 • Et Know-Your-Customer-program (KYC) som er utformet for kunne å identifisere, bekrefte og oppdatere identiteten til kundene våre, herunder, når det er aktuelt, deres respektive reelle eiere og fullmektiger;
 • Forsterket selskapsgjennomgang (due diligence) av høyrisikokunder, politisk eksponerte personer (PEP-er) (PEP-er er personer definert i regelverket som på grunn av sine funksjoner eller stilling (politisk, rettslig eller administrativ) er mer risikoutsatte) og situasjoner med økt risiko;
 • Skriftlige retningslinjer, prosedyrer og kontroller som sikrer at Banken ikke etablerer eller opprettholder forbindelser med skall-banker;
 • Retningslinjer, basert på en intern vurdering av risiko og den økonomiske situasjonen, om generelt ikke å behandle eller på annen måte engasjere seg i, uavhengig av valuta, aktivitet eller virksomhet:
  • for, på vegne av, eller til fordel for enkeltpersoner, selskap eller organisasjoner som er gjenstand for sanksjoner fra den Franske Republikk, Den europeiske union, USA, FN eller, i visse tilfeller, andre lokale sanksjoner i territorier der konsernet driver virksomhet;
  • som omfatter, direkte eller indirekte, territorier som er gjenstand for sanksjoner, herunder Krim/Sevastopol, Kuba, Iran, Nord-Korea eller Syria;
  • som omfatter finansinstitusjoner eller territorier som kan være knyttet til eller kontrollert av terrororganisasjoner som anerkjent som sådan av relevante myndigheter i Frankrike, Den europeiske union, USA og FN.
 • Kundedatabasescreening og transaksjonsfiltrering som sikrer overholdelse av gjeldende lover;
 • Systemer og prosesser utformet for å kunne oppdage og rapportere mistenkelig aktivitet til relevante tilsynsmyndigheter;
 • Et compliance-program utformet for å kunne forhindre og oppdage bestikkelser, korrupsjon og ulovlig påvirkning i henhold til den franske "Sapin II"-loven, U.S. FCPA og UK Bribery Act.

I denne sammenheng, kan vi benytte oss av:

  • Tjenester som leveres av eksterne leverandører som opprettholder oppdaterte oversikter over PEP-er, som Dow Jones Factiva (levert av Dow Jones & Company, Inc.) og World-Check (levert av REFINITIV, REFINITIV US LLC og London Bank of Exchanges);
  • Offentlig informasjon tilgjengelig i media angående fakta knyttet til hvitvasking, terrorfinansiering eller korrupsjon;
  • Kjennskap til risikoatferd eller –situasjoner (mistenkelige transaksjonsrapporter eller tilsvarende) identifisert på BNP Paribas Group-nivå.

Disse kontrollene, både av deg og av transaksjonene du gjennomfører, gjennomføres når du inngår en avtale med oss, men også i løpet av avtaleperioden. Når avtalen opphører, og hvis du har vært gjenstand for et varsel, vil disse opplysningene bli lagret slik at vi kan identifisere deg og tilpasse kontrollene våre hvis du inngår en ny avtale med et BNP Paribas Group-selskap, eller i sammenheng med en transaksjon du er en part i.

For å overholde våre rettslige forpliktelser, utveksles opplysninger innsamlet til anti-hvitvaskings- og anti-terrorfinansierings-, anti-korrupsjons- eller internasjonale sanksjonsformål mellom BNP Paribas Group-selskap. Når opplysningene dine utveksles med land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet som ikke har et tilstrekkelig vernenivå for personopplysninger, reguleres overføringene av Europakommisjonens standard personvernbestemmelser. Når ytterligere opplysninger samles inn og utveksles for å overholde regelverket i ikke-EU-land, er formålet med behandlingen ivaretagelse av vår berettigede interesse, som er å gjøre BNP Paribas Group og dets konsernselskap i stand til å overholde sine rettslige forpliktelser og å unngå lokale bøter.

Hvorfor velge operasjonell leasing med Arval?

Kun ett kontaktpunkt som kjenner din bedrift godt

Din dedikerte Account Manager er her for deg

Kontoteamet sørger for at alt går knirkefritt

Våre eksperter håndterer alt som gjelder kjøretøyene dine

Flåtestyring som passer din bedrift

Effektiv flåtestyring med våre eksperter

Vi tar vare på flåten din, du har kontrollen

Du outsourcer bekymringer og administrasjon av dine firmabiler