Les om hvordan Arval forholder seg til Covid-19-pandemien her

ARVAL ETABLERER NYTT DATTERSELSKAP I NORGE

ARVAL ETABLERER NYTT DATTERSELSKAP I NORGE

Company News
Thursday, September 21, 2017

ARVAL ETABLERER NYTT DATTERSELSKAP I NORGE - ET FOREGANGSLAND INNEN KARBONNØYTRAL MOBILITET
Arval, en ledende multi-brand leverandør av fullservice løsninger innen billeasing, åpner sitt norske datterselskap i Oslo-området. Fra november 2017 vil Arval sine tjenester og nyskapende løsninger være tilgjengelig for det norske markedet, med den høye kvalitetsstandarden som allerede er tatt i bruk for mer enn én million leasingbiler over hele verden. Arval Norge vil være selskapets spydspiss for karbonnøytral mobilitet, og det siste steget for å oppnå full tilstedeværelse i Norden. Både lokale norske og internasjonale kunder vil få ubegrenset tilgang til langtidsleie av firmabiler over hele regionen.

Administrering av 2 000 biler i Norge innen 2020

Arval har høye ambisjoner for sitt nye datterselskap i Norge; å tilby kundene langtidsleie i hele Norden, med det samme tilbudet av tjenester og innovative løsninger. Arval har med dette en målsetning om å administrere mer enn 2 000 biler i Norge innen 2020.

Arvals tilnærming til det norske markedet vil være som for de andre datterselskapene: Hver kunde vil bli betjent av egne kundeteam, med dedikerte eksperter som sørger for personlig og hjelpsom håndtering av enhver mobilitetsrelatert aktivitet, eksempelvis veiledning av ansatte i deres bilvalg, billeveranse, service, vedlikehold og dekkskifte.

Norge er et foregangsland innen karbonnøytral mobilitet

Norge vil være Arvals spydspiss for karbonnøytral bilpark-miks og relaterte tjenester.

“Arval er i ferd med å styrke sin tilstedeværelse i Norden for å møte både umiddelbare kundebehov samt fremtidig utvikling av karbonnøytrale løsninger og tjenester”, sier Philippe Bismut, CEO i Arval. “I denne sammenhengen, vil Arval Norge spille en vesentlig rolle».

Arval vil lease og administrere en firmabilpark bestående av hybrid- og elbiler ettersom Norge allerede representerer et stort marked for elbiler og planlegger å forby salg av bensin- og dieseldrevne biler innen 2025. På denne måten vil Arval kunne samle omfattende tekniske data knyttet til for eksempel konsum og vedlikehold, samt få tilbakemeldinger fra brukerne som kan brukes for å møte fremtidige behov for karbonnøytrale bilparker over hele verden.

“Å redusere bilens miljøavtrykk har nådd ett kritisk punkt”, konkluderer Philippe Bismut. “Vi vil bygge videre på Norges banebrytende miljøprofil, samt å fortsette innovasjon og adressere våre kunders ønske om en grønnere fremtid”.

Oppstart så tidlig som November 2017

Arval tilbyr skreddersydde løsninger til alle norske bedrifter, herunder:

  • Arval Active Link: Arvals telematikkbaserte løsning, som takket være brukervennlig innsamling og bruk av bildata, reduserer både flåtekostnadene og forbedrer medarbeidernes mobilitet og sikkerhet. Norske bedrifter vil kunne bruke bilene på sitt beste og samtidig få data som hjelper sjåførene med å forbedre kjøreadferden.

  • Arval Outsourcing Solutions: Norske selskaper kan frigjøre seg fra flåtehåndtering, som for mange er tidkrevende og utenfor selskapenes kompetanse. Arvals dedikerte team vil være tilstede i Norge for å la bedriftene fokusere på sin kjernevirksomhet og oppnå stordriftsfordeler.

  • Med norske selskapers endrede mobilitetsbehov, vil tilgjengeliggjøring av nyskapende mobilitetsløsninger som bildeling bidra til å redusere selskapets flåtekostnader, samt begrense miljøpåvirkningen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Arval

Frank Verver – General Manager Arval AS – frank.verver@arval.nl - +31 6 532 659 37 Stian Eriksen – Commercial Director Arval AS – stian.eriksen@arval.no - +47 911 97 977

Om Arval

Arval ble etablert i 1989 og er et datterselskap av BNP Paribas. Arval spesialiserer seg på fullservice leasing av biler og tilbyr skreddersydde løsninger til sine kunder som består av enkeltmannsforetak, små og mellomstore bedrifter (SMB) og store internasjonale konsern. Arval optimaliserer ansattes mobilitet og påtar seg samtidig all risiko forbundet med flåteadministrasjon. Ekspertråd og kvalitetstjenester, som er grunnpilarene i Arvals kundeløfte, leveres av over 6 400 medarbeidere i 29 land. Per desember 2016 hadde Arval en leaset flåte på totalt 1 028 142 biler på verdensbasis. Arval er en del av Element-Arval Global Alliance, den eldste strategiske alliansen for flåteadministrasjon og verdensleder med 3 millioner biler i 50 land. Innenfor BNP Paribas tilhører Arval kjerneforretningen Retail Banking.

www.arval.com

Om BNP Paribas

BNP Paribas er en ledende bank i Europa med internasjonal rekkevidde. Banken har tilstedeværelse i 74 land og har mer enn 192000 ansatte, hvorav over 146000 i Europa. Konsernet har sentrale posisjoner innen sine tre hovedaktiviteter: Domestic Markets og International Financial Services (hvor dagligbank-nettverket og finansielle tjenester er dekket av Retail Banking & Services) og Corporate & Institutional Banking, som betjener to kundesegmenter: bedriftskunder og institusjonelle investorer. Konsernet hjelper alle sine kunder (enkeltpersoner, samfunnslag, gründere, SMB, konsern og institusjonelle kunder) med å realisere deres prosjekter gjennom løsninger som omfatter finansiering, investering, sparing og beskyttelsesforsikring. I Europa har konsernet fire indre markeder (Belgia, Frankrike, Italia og Luxembourg) og BNP Paribas Personal Finance er den ledende spesialisten innen forbrukslån i Europa. BNP Paribas er i ferd med å rulle ut sin integrerte dagligbank modell i Middelhavslandene, i Tyrkia, i Øst-Europa samt et stort nettverk i den vestlige delen av USA. Innen segmentene Corporate & Institutional Banking og International Financial Serivces, har BNP Paribas en ledende posisjon i Europa, en sterk tilstedeværelse i Amerika, samt en raskt voksende virksomhet i Asia og Stillehavsområdet.

www.bnpparibas.com