ARVAL MOBILITY OBSERVATORYS FLÅTE- OG MOBILITETSBAROMETER 2024

Arval Mobility Observatory 7 May 2024

Flåte- og mobilitetsbarometeret 2024 avslører: Bedrifter har tro på en utvikling av flåten i fremtiden, elektrifisering av flåten vil fortsette, interessen for implementering av mobilitetsløsninger øker, og det forventes en vekst i bruk av data fra tilkoblede kjøretøy.

Arval Mobility Observatory, en bransjeekspert på registrering og prognoser av bedrifters mobilitetstrender, har publisert resultatene for Norges barometer for 2024. Dette barometeret er en internasjonal undersøkelse, unik når det gjelder omfang, men også når det gjelder temaer som diskuteres. I 2024, ble mer enn 8 600 bedriftsbeslutningstakere intervjuet for å samle tilbakemeldinger fra 30 land.

Norsk flåte- og mobilitetsbarometer 2024 angir fem sentrale trender i overskuelig fremtid:

1.  93% av de intervjuede selskapene er sikre på utviklingen av flåtestørrelsen deres

Flåte- og mobilitetspolitiske beslutningstakere forblir optimistiske med tanke på fremtiden; 93% av alle undersøkte selskaper i Norge forventer at flåten deres vil holde seg stabil eller vokse i løpet av de neste tre årene: 20% forventer en økning og 73% forventer en stabil flåte.

Hvis vi fokuserer på personbilflåter ser vi at troen på å øke antall biler i flåten er mer eller mindre den samme uavhengig av bedriftsstørrelse, i snitt 88%. 

Ser vi på varebiler, forventes det at flåtene forblir stabile på tvers av alle bedriftsstørrelser (63%), mens bedrifter forventer en økning på 30% i løpet av de neste tre årene.

Når det gjelder årsakene til fremtidig flåteøkning, opplyser selskapene at hovedårsaken er vekst eller at bedriften etablerer en ny aktivitet som krever firmabiler.

De viktigste utfordringene som flåtesjefer forventer er totale eierkostnader, innføring av mer ansvarlig kjøring blant ansatte og lengre leveringstider for kjøretøy, etterfulgt av HR-relaterte behov som å rekrutering og beholde ansatte. 

2. Overgangen til elektriske kjøretøy vokser kontinuerlig, med 80% 

Foran trenden i Europa, har flere norske bedrifter innført alternativer til biler på drivstoff i sine flåter i 2024. For personbiler er energimiksen fortsatt sterkt dominert av elbiler (55% av firmaene har allerede innført) etterfulgt av plug-in hybrider og hybrider. Innen tre år forventes denne andelen å vokse til 57% sammenlignet med en andel på 20% i Europa. For varebiler er Norge fortsatt mer avansert enn resten av Europa med en forventet andel på 43% elektriske kjøretøyer.

Den forventede utviklingen for elbiler støttes av det økende samfunnsansvaret for å redusere miljøpåvirkningen. I tillegg er det færre begrensninger knyttet til denne teknologien ettersom utplasseringen av ladepunkter i bedriftens lokaler øker. 39% av flåtesjefene oppgir at selskapet deres har installert gratis ladepunkter på kontoret.

3. Implementering av mobilitetsløsninger er svært vanlig i Norge – på et høyt nivå sammenlignet med mange andre land i Europa

90% av norske bedrifter som er spurt, har allerede implementert minst én mobilitetsløsning (sammenliknet med 52% i 2022). Bilgodtgjørelse er den mest utbredte løsningen innen norske bedrifter: 38% har allerede implementert denne løsningen (mot 17% i Europa).

Utviklingen av mobilitetsløsninger er for det meste drevet av økende fokus på bedriftenes samfunnsansvar. 

4. Telematikk: Et høyt nivå av tilkoblede biler, men faktisk bruk av telematikkdata er lav

43% av de norske bedriftenes biler er utstyrt med telematikk, hvor 28% av disse er installert i varebiler. Den faktiske bruken av telematikkdata er lav med bare 12%, men 58% vurderer å bruke disse dataene i fremtiden.

Hovedgrunnen for å ta i bruk telematikk oppgitt av de spurte selskapene er å unngå bruk som ikke er tillatt (dvs. for å dokumentere privat bruk av skattemessige årsaker). Å forbedre kjøretøysikkerheten og sjåførsikkerheten er ikke, i samme grad som i resten av Europa, en motivasjon for å installere telematikk. 

“Flåte- og mobilitetsbarometeret tilbyr et unikt perspektiv fra 30 land og 5 kontinenter. Årets resultater indikerer appetitten til selskaper, av alle størrelser, til å utvide flåtene sine med et fortsatt fokus på elektrifisering og en økende interesse for mobilitetsløsninger», sier Bart Beckers, Arval viseadministrerende direktør og Chief Commercial Officer.

"Flåte- og mobilitetsbarometeret for 2024 viser at Norge fortsetter å ligge i front når det gjelder elektrifisering av bilflåte og implementering av alternative mobilitetsløsninger for å redusere CO2-utslippet", sier Frank Svenhard, Director Consulting Nordics. 

Metodikk 2023/2024

For denne uavhengige undersøkelsen ble 8 605 beslutningstakerintervjuer gjennomført mellom 21. august 2023 og 13. november 2023 for 30 land av et uavhengig forskningsselskap, Ipsos. Deltakerne ble rekruttert per telefon med et fullstendig intervju utført per telefon. Omfanget dekker 30 land: Østerrike, Tyskland, Belgia, Spania, Frankrike, Hellas, Italia, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Storbritannia, Tsjekkia, Slovakia, Romania, Sveits, Finland, Danmark, Norge, Sverige, New Zealand , Australia, Mexico, Canada, Nord-Amerika, Tyrkia, Marokko, Chile, Peru og Brasil. Selskapene i omfang drev minst ett kjøretøy.

Fordelingen av de 300 intervjuobjektene I Norge var som følger:
•    33 % var bedrifter med mindre enn 10 ansatte
•    20 % var bedrifter med 10 til 99 ansatte
•    27 % var selskaper med 100 til 249 ansatte 
•    20 % var selskaper med 250 ansatte eller mer 
 

Mer om Arval Mobility Observatory finner du her:

Arval Mobility Observatory Hjemmeside | COM

Be om å få tilsendt hele flåte- og mobilitetsbarometeret 2024

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google personvernspolitikk og vilkår av tjeneste som gjelder.
Les mer Vis mindre
Pressemelding
Pressekontakt

Frank Svenhard, Director Consulting Nordics

+46 763 104 782