Les om hvordan Arval forholder seg til Covid-19-pandemien her

Mobilitet og flåteløsninger | Arval Consulting

KONSULENTTJENESTER FOR BEDRE DRIFT AV BILFLÅTEN

Mobilitet og flåtestrategi

Vi er her for å hjelpe dere, enten dere er på jakt etter en ny mobilitetsstrategi, eller vil ta en gjennomgang av strategien dere har. Vi hjelper dere med å finne frem til og samle virksomhetens mobilitetsbehov. Vi kan oppdatere dere på følgene av skatteendringer for organisasjonen. Vi hjelper dere å velge mellom å holde deres egen bilfåte eller å finne en leasingløsning, og forklarer alle fordeler og ulemper. Slik kan dere ta en velbegrunnet beslutning, basert på gode, forretningsmessige vurderinger.


Retningslinjer og organisering

Mobilitets- og flåtestrategien iverksettes gjennom et sett retningslinjer, som gjenspeiler behovene deres og bestemmer organiseringen. Vi hjelper dere med å få denne mobilitetspolitikken i tråd med bedriftens behov og mål. Vi analyserer selskapets firmabilpolitikk og bistår med oppdatering eller revisjon, slik at den passer til bedriftens behov og markedsforhold. Og vi hjelper dere med å optimalisere bilflåten, så den oppfyller bedriftens mål for samfunnsansvar og generelt kjører mer effektivt.


Ansatt og sjåfør

Alle ansatte må bidra om bedriften skal nå sine strategiske mål. Og enten de har firmabil eller ikke, har alle behov for mobilitet. Arval Consulting kan benchmarke bedriftens mobilitetspolitikk mot andre virksomheters, for å gjøre den mer attraktiv som arbeidsgiver. Vi bistår også med å påvirke ansatte til å kjøre tryggere og mer bærekraftig, og leverer dessuten e-læringsmoduler for ansatte om temaer som trafikkregler og trafikksikkerhet.
 

«Disse oppdragene har gjennomsnittlig spart 600 euro per kjøretøy per år.» – Alessandro Pigazzi, Director of Consulting, Arval