Les om hvordan Arval forholder seg til Covid-19-pandemien her

Internasjonale leasingløsninger

OUTSOURCE ADMINISTRASJONEN AV DIN INTERNASJONALE BILFLÅTE TIL ONE ARVAL

Det er mye tid og penger å spare på å outsource bedriftens bilflåte – og gjennom One Arval får du det til: Arval tilbyr samme behandling og samme tjenester i alle 29 land vi holder til i.

I Arval finner vi frem til rett firmabilplan for dere. Vi administrerer biler og sjåfører og gir dere oppdaterte data om den internasjonale bilflåten deres på minuttet. Til forskjell fra andre selskaper som administrerer kjøretøy, sparer vi dere for uventede kostnader. Vi holder regelmessig kontakt med kunden og kundens sjåfører. Når noen uttrykker misnøye, behandler vi det som en klage. Alle i Arval lever etter samme motto: «Vi bryr oss om biler». Og vi bryr oss om dere både hjemme og ute.

ARVAL GIR LEASING «DET LILLE EKSTRA»

Vi fokuserer på deg og sjåførene dine og blir kjent med dere. Mange tenker på billeasing som en B2B-tjeneste. Arval ser det som person-til-person: det er dét vi mener med «det lille ekstra».

INTERNATIONAL BUSINESS OFFICE

IBO: Samme praksis i 29 land

Gjennom International Business Office skreddersyr Arval løsninger som møter deres spesifikke behov. Vi tilbyr avstemte produkter og tjenester i alle landene dere har virksomhet i, har en internasjonal tilnærming til kostnadskontroll og forplikter oss til å møte utfordrende sosiale og miljømessige standarder.

Arval gjør det enkelt å administrere bilflåter på tvers av nasjonale grenser. Vi opererer i 29 land, så uansett hvor dere har bilflåten, kan dere stole på oss. Alle flåteadministratorer og sjåfører forholder seg til samme system og samme internasjonale løsning. Vår online-plattform My Fleet Trends gir dere et felles datasett som viser hele bilparkens ytelse.

Dere vil forholde dere til en International Business Manager, som regelmessig går gjennom alle strategiske og taktiske utfordringer i bilparken med dere. Hun eller han hjelper dere med å utforme firmabilpolitikken og oppnå forbedringer i total eierkostnad og total mobilitetskostnad.

ETT KONTAKTPUNKT

Én kontakt som er godt kjent med selskapet deres

International Business Manager har ansvaret for å koordinere arbeidet til lokale kundekontakter. For deg som har ansvar for bedriftens bilflåte og sjåfører, er de ditt kontaktpunkt i den løpende driften av bilparken. Samme hva utfordringen måtte være – å forhandle de beste prisene lokalt eller å administrere service og reparasjoner av kjøretøyene deres – kan dere lene dere på fagpersoner som har et særlig ansvar for bedriften deres og vil samarbeide tett med deres ansatte.

Kundekontakten samarbeider ikke bare tett med den som har ansvar for bilflåten, de har også et forhold til hver enkelt bilførers personlige opplevelse. Arvals kundekontakt finner rett løsning for hver utfordring, i samsvar med de tre avtalene vi har gjort med dere – rammeavtalen, servicenivåavtalen og deres egen firmabilpolitikk.

KUNDETEAM

Kundeteamet holder bilparken på veien

Et kundeteam, ledet av deres dedikerte kundekontakt, passer på at dere alltid er i sentrum for vår oppmerksomhet. Kundekontakten er nøkkelen til teamet og er deres kontaktpunkt. Han eller hun samarbeider med et kundeteam av fagfolk, som organiserer salg og leveranse av bilene, bestiller reparasjoner og mye mer.

Med 104 kundeteam rundt om i verden, er vi er nærmere kundene våre enn andre markedsaktører. Den unike strukturen gir oss mulighet til på samme tid å dra fordeler av det globale nettverket og av nærheten de 104 mindre kontorene har til kundene våre – og dermed sikrer vi at forholdet alltid beholder et personlig preg.

MY FLEET TRENDS: ET VERKTØY FOR Å TA RIKTIGE BESLUTNINGER PÅ INTERNASJONALT NIVÅ

GIR DERE VERKTØYENE DERE TRENGER FOR Å TA RIKTIGE FORRETNINGSMESSIGE BESLUTNINGER, SLIK AT DERE ALLTID LIGGER FORAN KONKURRENTENE. MY FLEET TRENDS GJØR DERE SMARTERE, RASKERE OG MER EFFEKTIVE. SLIK BLIR VIRKSOMHETEN DERES DEN FORRETNINGEN DEN ER MENT Å VÆ

Arval vet at det er viktig å ha tilgang til tidsmessig og nøyaktig informasjon om bilparken. Derfor har vi laget My Fleet Trends. Vi gir dere løpende informasjon om bilflåten døgnet rundt. Med 2 millioner registrerte kjøretøy verden over, leverer vi en virkelig internasjonal tjeneste.

Vi samler flåtedata fra 29 land (og, gjennom partnere, fra 14 land til), slik at dere lett får overblikk over hele bilparken deres. Programvaren vår gir dere flere måter å overvåke bilparken på. Vi tilbyr tydelige grafer, diagrammer og tabeller som oppsummerer data om bilparken, så dere enkelt finner nødvendig informasjon. Fra bilparkens utgifter, kjørelengde og drivstofforbruk, til samfunnsansvarsmål som karbonavtrykk – her vises hver nøkkelindikator på en brukervennlig måte.

Vi tilbyr også en simulator som lar deg kartlegge hvordan endringer i bestemte variabler vil påvirke virksomheten (f.eks. kjøretøyet du bruker). Vi hjelper deg ikke bare å spare kostnader, vi kan også bidra til at du bruker mindre av det du har minst av: tid.

Med vår tjeneste overvåker du nøkkelindikatorer for bilflåten fra skrivebordet ditt, deriblant:

  • Utbredelse av kjøretøy per bilmerke
  • Bilflåtens aktivitet og ytelse
  • Økonomisk oversikt
  • Bilførernes tilfredshet og ytelse
  • Drivstofforbruk, drivstoffkostnader og forsikring
  • Lengde per tur, antall kjørte kilometer
  • Trender i CO2-utslipp over tre siste år
  • Markedstrender og sammenlikninger land imellom
  • Total eierkostnad (TCO)

Benchmarkmodul

Vil du sammenlikne bilparken din med andre verden over? Vår benchmarkmodul stiller nøkkelindikatorer for bilparken din opp mot Arvals internasjonale utvalg. Fra CO2-utslipp til hvilke bilprodusenter du bruker – vi holder deg oppdatert på kjøretøyene dine, hvor de enn er.

Markedstrendmodul

Følg verdens mest populære bilmodeller, drivstoffpriser, med mer.