Les om hvordan Arval forholder seg til Covid-19-pandemien her

Hvorfor velge Arval?

ARVAL GIR BILLEASING “DET LILLE EKSTRA”

Vi konsentrerer oss om deg og sjåførene dine og å bli kjent med dere. Mange ser på billeasing som en B2B-tjeneste, men for oss i Arval er det personlig. Det er dét vi mener med «leasing med det lille ekstra»: én dedikert kontakt som er godt kjent med sels

Kundeansvarlig er bedriftens kontaktpunkt i all daglig drift av bilparken. Samme hva det handler om – å forhandle om de beste tilbudene, eller å administrere service og reparasjoner av kjøretøyene – kan du stole på at kundeansvarlig har riktig kunnskap, kjenner selskapet deres og ønsker å bygge et nært samarbeid med deg og sjåførene. Arvals kundeteam finner riktig løsning på hver utfordring, i samsvar med rammeavtalen, avtaler om servicenivå og med firmabilpolitikken i bedriften deres.

Kundeteamet holder bilflåten deres på veien

Et kundeteam, ledet av deres dedikerte kundeansvarlig, sikrer at dere alltid er sentrum for vår oppmerksomhet. Kundeansvarlig utgjør navet i teamet og er det eneste kontaktpunktet du trenger. Han eller hun samarbeider med kundeteamet, som består av operative eksperter som kan bestille reparasjoner, organisere erstatningsbil, med mer.

Vi passer alltid på å være nærmere kunden enn konkurrentene våre. Slik tjenestene våre er bygd opp, kan vi utnytte stordriftsfordeler og samtidig gi kundene fordelene med å forholde seg til et mindre kontor. I samspillet med kunden skal vi alltid levere det lille ekstra.

 

EN FLÅTEPOLITIKK SOM MATCHER DIN FIRMAPOLITIKK

Arval har som mål å bygge langsiktige relasjoner, ut fra innsikt i kundens behov og mål. Effektiv flåteadministrasjon, med en solid firmabilpolitikk, står sentralt i relasjonsbyggingen.

En flåtepolitikk som er riktig for dere

For å finne frem til den beste flåteplanen for deres virksomhet, bruker Arval fire nøkler: Vi ser på tekniske og finansielle parametere og analyserer menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser. Vi garanterer dere et kjøretøyutvalg tilpasset deres behov og tilbyr markedets beste finansierings- og servicetilbud. Behovene matches mot budsjettet deres – på kort eller lang sikt. Arval ønsker også å bidra til motiverte ansatte og til en trygg og miljøvennlig firmabilpolitikk.

Fordeler for deg og sjåførene dine

En solid og gjennomtenkt flåtepolitikk sikrer dere mer stabile og forutsigbare kostnader, optimal bruk av kjøretøyene, og begrenser samtidig juridisk, sosial og helse- og sikkerhetsmessig risiko. Sjåførene deres får full informasjon om rettigheter og plikter, de blir godt behandlet og blir med det også mer motiverte.

Bedriftens flåtepolitikk hjelper oss å forstå hva som er viktig for dere – derfor danner den grunnlaget for alt vi gjør.

SJÅFØRENE KAN BIDRA TIL Å HOLDE KOSTNADENE NEDE

Arval gir sjåførene et unikt brukergrensesnitt, der de selv kan velge kjøretøy, administrere det og bestille service. De får sanntidsinformasjon om bruken gjennom digitale verktøy, og dette bidrar til å holde kostnadene nede.

Ett kontaktpunkt

Arval håndterer alle sider ved leasingavtalen med sjåføren: valg av kjøretøy og utstyrspakke i samsvar med bedriftens firmabilpolitikk; bestilling og administrasjon av kjøretøy; samt opplæring av sjåfører i miljøvennlig og trafikksikker bilbruk, med mer. Vi håndterer enhver klage, bestiller service og tar oss av eventuelle trafikkuhell.

 

Holde sjåførene informert

Informasjon er nøkkelen til et godt forhold mellom Arval og sjåførene vi har tilsyn med. Derfor gir vi sjåførene deres en jevn strøm av data ved hjelp av banebrytende mobilapper og en online plattform som også inneholder historiske data. Slik holder vi sjåførene deres informert om hvordan de bruker leasingbilen – og om hva den koster.

 

Kontroll med løpende kostnader

Selskaper som bruker Arval reduserer de løpende kostnadene sine med i gjennomsnitt 10%. Hvordan får vi det til? Ganske enkelt ved å gjøre sjåførene bedre bak rattet. Vi involverer sjåførene i bilbruken og holder dem informert, for eksempel gjennom kvartalsvise sammendrag, der deres skadehistorie, servicekostnader, drivstofforbruk og CO2-utslipp holdes opp mot forhåndsdefinerte standarder.

 

Måle sjåførtilfredshet

Vi vil være sikre på at sjåførene deres har glede av Arval. Fra leveringstidspunktet og fremover gjennomfører vi derfor regelmessige spørreundersøkelser for å finne ut om bilen de mottok var i tilfredsstillende stand, og om kvalitet og tempo i vår kundeservice. Alle forslag til hvordan vi kan styrke kundeforholdet blir mottatt med takk.

DIGITALE TJENESTER UTVIKLET SPESIELT FOR SJÅFØRER

My Arval Mobile

Arval delivers the best self-care tools to your drivers. With My Arval Mobile your drivers always have access to all information and documentation regarding their lease vehicle. From odometer reading to fuel consumption, from traffic fines to contract details. All is to be found in the app.

We strive to simplify administrative matters for your drivers combined with a good user experience. Processes like booking a service or reporting a damage can be done with greatest ease from the app. Regular updates will take place to add more functions, that makes the driver’s life easier.

My Arval Mobile is available for Android and iOS.

My Arval

My Arval is your driver’s personal digital environment. Everything that is on My Arval Mobile is also available on this platform. An important difference is the vehicle choice list. Via the choice list on My Arval your drivers can easily select the vehicle of their preference and calculate their own contribution.

myarval.com

SERVICENIVÅAVTALE: JOBBEN VÅR ER Å GJØRE DEG FORNØYD

At du er fornøyd er viktig for oss. Derfor garanterer vi service skreddersydd til deres behov, og vi gjennomfører regelmessig spørreundersøkelser for å sikre at vi holder løftene våre.

Gjennom vår servicenivåavtale bestemmer vi garantier og servicenivåer sammen på forhånd. Kundene er våre beste ambassadører, og vi strekker oss alltid langt for å sikre at dere er fornøyde.

  • Vi avgrenser tydelige prosesser og service-standarder, så dere vet hva dere kan vente dere
  • Gjennom regelmessige spørreundersøkelser måler vi hva vi leverer og om dere er fornøyd med det
  • Ethvert uttrykk for misnøye, uansett årsak, er en klage
  • At vi forplikter oss, betyr at dere får det dere har bestilt