Arvals halvårsresultat 2023

ARVAL 2023 HALVÅRSRESULTATER

Selskapet 13 Sep 2023

GOD FORRETNINGSVEKST FORTSETTER

LEASET FLÅTE: +9.5% vs. 30/06/2022 (+6.7% ved konstant måling1)

STERK ØKNING I BRUTTO DRIFTSINNTEKT
TAKKET VÆRE VIRKSOMHETSVEKST OG EN FORTSATT 
GUNSTIG BRUKTBILMARKEDSSITUASJON

BRUTTO DRIFTSINNTEKT: +27.4% vs. H1 2022 (+24.5% ved konstant måling1)

KONTROLLERTE DRIFTSKOSTNADER
FORBEDRET KOSTNADSINNTEKTSFORHOLD
 

DRIFTSKOSTNADER: +16.2% vs. H1 2022 (+10.7% ved konstant måling1)

KOSTNADER-INNTEKTER: 31.4% vs 34.4% i H1 2022

KOSTNADSRISIKO PÅ ET MODERAT NIVÅ

20 bp  

ØKT DRIFTSRESULTAT

DRIFTSRESULT: €1,038.7m (+34.2% vs. H1 2022 og +32.7% ved konstant måling1)

STERK ØKNING I NETTOINNTEKT

NETTOINNTEKT : €770.1m (+24.1% vs. H1 2022 og +22.8% ved konstant måling1)

 SVÆRT GOD UTVIKLING
VIRKSOMHETSVEKSTEN FORSETTER 
STERK ØKNING I NETTOINNTEKT

Styret i Arval Service Lease møttes 8. september 2023. Møtet ble ledet av Alain van Groenendael, og styret godkjente Arvals resultater for første halvår 2023.

STERK ØKNING I NETTOINNTEKT DREVET AV PÅGÅENDE FORRETNINGSVEKST OG GUNSTIG BRUKTBIILMARKED
I et miljø som fortsatt er utfordrende for bilsektoren, har Arval opplevd en aktivitetsvekst i løpet av første halvår 2023. Antall ordre har økt med 10,8% sammenlignet med første halvår 2022, og opprettholder den positive trenden fra tidligere år. Arvals finansierte flåte nådde 1 642 997 kjøretøy på verdensbasis ved utgangen av juni 2023. Det betyr en vekst på 9,5% sammenlignet med slutten av juni 2022 (+6,7 % ved konstant måling4). Denne positive fremgangen oppnåddes til tross for fortsatt lange leveringstider for nye kjøretøy (som ser ut til å stabilisere seg) på grunn av utfordringer i bilsektoren. Finansiert flåte i bedriftssegmentet utgjorde totalt 1 093 998 kjøretøy ved utgangen av juni 2023 (en økning på 6,9% sammenlignet med slutten av juni 20225). Retail-segmentet omfatter 486 490 biler. Dette er en økning på 2,8% sammenlignet med slutten av juni 20226. Interessen for langsiktig leasing er økende blant små og mellomstore bedrifter, samt enkeltpersoner. I mellomtiden opplevde Arval Flex-flåten (månedsleie) en betydelig økning på 38,3% sammenlignet med slutten av juni 2022, som en følge av lange leveringstider for nye kjøretøy.

Arval er på god vei til å lykkes med å oppnå sin strategiske plan, Arval Beyond, ved å introdusere innovative mobilitetsløsninger, etablere strategiske partnerskap og opprettholde sin forpliktelse i forhold til samfunnsansvar (CSR), spesielt ved å hjelpe kunder i deres energiomstillingsreise. Arval Mobility Observatory Barometer, publisert i mai 2023, bekreftet at Arvals strategi stemmer overens med de fem nøkkeltrendene identifisert i dette barometeret:
– Størrelsen på bedriftens kjøretøyflåte skal fortsette å vokse eller forbli stabil
– Full service leasing-finansieringsmetode for å fortsette å vokse på tvers av land
– Energiomstillingen akselererer
– Mobilitetsløsninger blir i økende grad tatt i bruk som tillegg til firmabiler
– Tilkoblede tjenester fortsetter å øke

I en usikker global kontekst fortsetter selskaper å se potensialet for en flåtevekst, med fokus på energiomstilling, tilkobling og nye mobilitetsløsninger.

Betydelige fremskritt har blitt gjort på tvers av alle de fire Arval Beyond-tilbudene, og realiseringen av BNP Paribas sine strategiske ambisjoner innen mobilitet drives aktivt:

- I løpet av første halvdel av 2023 etablerte Arval nye strategiske partnerskap, blant annet  med ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT), en nøkkelaktør innen ladenettverk for elbiler. Denne internasjonale avtalen tar sikte på å akselerere overgangen til e-mobilitet for internasjonale bedrifter, små og mellomstore bedrifter og enkeltpersoner. Det gir Arval midler til å forbedre og utvide sine nåværende ladetilbud og partnerskap, og gradvis utvide sin geografiske tilstedeværelse.

- Arval styrket sitt internasjonale samarbeid ytterligere ved å kunngjøre en treparts strategisk samarbeidsavtale med Element, vår partner over mange år, og Sumitomo Mitsui Auto Service ("SMAS"). Denne avtalen gir globale kunder av Alliansen tilgang til kjøretøyleasing og flåtestyringstjenester i markedene i Japan, Thailand, India og Indonesia.

I tillegg utvidet alliansen dette halvåret til å omfatte SIXT Mega Rent, en bilindustri som opererer i Serbia, Montenegro og Bosnia-Hercegovina.

Sammen administrerer alliansens partnere mer enn 4,4 millioner kjøretøy og opererer nå i 56 land på fem kontinenter. Den solide ekspertisen og globale rekkevidden, tilført av denne alliansen, gir betydelig merverdi til Arvals globale kunder, spesielt i et marked som er under konsolidering.

- Arval har også utdypet samarbeidet med MG Motor ved å lansere et innovativt bilabonnementstilbud i Tyskland. 
-    For å støtte veksten i sykkelmarkedet, har Arval utvidet sitt langsiktige leietilbud i Frankrike ved å samarbeide med Zenride. Målet med dette partnerskapet er å øke bruken av sykler blant Arvals kunder gjennom et fornyet tilbud. Dette inkluderer utvidelse av utvalget av tilgjengelige sykler med over 700 salgssteder i Frankrike og tilpassede nettsteder som gir tilgang til sykkelhenting og vedlikehold over hele det franske territorium. Denne enkle "alt-i-ett"-løsning inkluderer sikkerhetssett, vedlikehold og forsikring.

-    I løpet av første halvår av 2023 nådde Arval en milepæl med 500 000 tilkoblede kjøretøy i flåten, en økning på 20% sammenlignet med året før. Målet er 80% tilkoblede biler i Arvals flåte innen 2025. Arval Connect ble lansert av Arval i 2022, og er en digital løsning basert på telematikk som samler inn data for å optimalisere flåtens totalkostnader, øke sjåførsikkerheten, påskynde energiovergangen og gjøre mobil teamledelse mer effektiv.

-    For å fremskynde overgangen til bærekraftig mobilitet, leaset Arval ut, i slutten av juni 2023, 366 000 elbiler, en økning på 23,5% sammenlignet med slutten av 2022. Blant disse var 126 000 batterielektriske kjøretøyer, en økning på 39,4 % sammenliknet med slutten av 2022.

I første halvår av 2023 økte Arvals bruttoinntekter med 16,3%, og nådde et beløp på €7 561 millioner (€6 503 millioner i første halvår 2022).

Brutto driftsinntekter landet på €1 553,5 millioner, en økning på 27,4% (+24.5% ved konstant måling7) sammenliknet med første halvdel av 2022. Økningen kommer av en positiv utvikling i selskapet og den fortsatt gunstige situasjonen i bruktbilmarkedet.

Brutto driftsinntekter, eksklusiv bilsalg, har hatt en samlet økning på 5,4%: Leasingkontraktsmarginen, på €373,5 millioner, har gått litt ned med 1,4% sammenlignet med første halvår 2022, et resultat av finansieringen av leveransetider, til tross for veksten av utestående beløp. Leasingtjenestemarginen er på €390,9 millioner, en økning på 12,8% sammenlignet med første halvår 2022, hovedsakelig et resultat av flåtevekst.

Inntekter fra bilsalg og revaluering utgjorde €789,2 millioner8 i første halvår 2023 (mot €494,1 millioner i første halvår 2022). Antall solgte biler har økt med 22,0% sammenlignet med første halvår 2022. I forbindelse med bilmangel fortsatte prisene på bruktbiler å holde seg på gunstige nivåer, og forventede gevinster fra avviklinger har blitt hevet.

Arval Groups driftskostnader på €487,3 millioner er kontrollerte. Driftskostnadene har økt med 16,2% sammenlignet med første halvår 2022 (10,7% ved konstant måling) i forbindelse med forretningsvekst, fortsatt implementering av den strategiske planen og inflasjon. Kostnads/inntektsforholdet ble forbedret: 31,4% i første halvår 2023 sammenlignet med 34,4% i første halvår 2022.

Risikokostnaden forblir moderat på €27,5 millioner, som tilsvarer 20 basispunkter i forhold til det finansielle utestående9. Denne kostnaden lå på samme nivå i samme periode året før (€26,2 millioner, som tilsvarer 19 basispunkter).

Arvals driftsresultat, på €1 038,7 millioner (€774 millioner for første halvår 2022), økte med 34,2% (+32,7% ved konstant måling).

Andre poster utenom driftskostnader utgjør - €10,8 millioner (€57,2 millioner i første halvår 2022). Disse postene inkluderer virkningen av å ta i bruk IAS 29 «Financial Reporting in Hyperinflationary Economies» i Arvals tyrkiske datterselskap (TEB Arval) for - €22 millioner, sammenlignet med + €62 millioner i første halvår 2022.

Resultat før skatt er €1 027,8 millioner (sammenlignet med €831,2 millioner i første halvår 2022), en økning på 23,7% (+23,0% ved konstant måling).

Nettoinntekten utgjør €770,1 millioner (sammenlignet med €620,7 millioner i første halvår 2022), en økning på 24,1% (+22,8 % ved konstant måling). Arvals nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere ligger på €769,4 millioner, en økning på 31,4% sammenlignet med samme periode i 2022 (+30,1% ved konstant måling).

Denne utmerkede innsatsen, forsterket av det fortsatt gunstige bruktbilmarkedet, viser styrken i Arvals langsiktige leasing-forretningsmodell. Det viser også i diversifiseringen av kundebasen, de geografiske regionene de opererer i og produkttilbudene, til tross for utfordrende forhold i bilindustrien og økt inflasjon.

Den totale balansen vokste med 9,3% sammenlignet med slutten av 2022, og nådde €40 309 millioner per juni 2023, primært på grunn av forretningsvekst. Den totale egenkapitalen utgjør €3.352 millioner ved utgangen av juni 2023 (sammenlignet med €3.417 millioner ved utgangen av desember 2022).

" Arval oppnådde et enestående utbytte i første halvdel av 2023, med en finansiert flåte på
1 643 000 kjøretøyer, en økning på 9,5% sammenlignet med 30. juni 2022, og en vekst på 6,7% eksklusive effekten av oppkjøp.

Våre brutto driftsinntekter økte betydelig, takket være en økning i antall solgte kjøretøy og den fortsatt gunstige tilstanden i bruktbilmarkedet. Driftskostnadene var kontrollerte, og risikokostnadene forble moderate. Som et resultat registrerte Arval en nettoinntekt på €770 millioner i første halvår, og viste sterk vekst sammenlignet med samme periode i fjor.

I første halvår fortsatte vi implementeringen av Arval Beyond-planen vår for 2025, og gjorde betydelig fremgang på alle områder, og overgikk spesielt en milepæl med 500 000 tilkoblede kjøretøy.

Jeg vil takke alle Arval-ansatte for deres innsats for å oppnå denne meget gode prestasjonen,” sier Alain van Groenendael, Arvals styreformann og administrerende direktør.

 

 

 

 

1Excluding in particular the impact of the acquisition of TBLG on 30 November 2022
2Calculated on average Financial Outstanding where financial outstanding (management data) represents the value of the rental fleet based on a financial amortisation, annualised bp
3Before net income attributable to minority interests
4Excluding in particular the impact of the acquisition of TBLG on 30 November 2022
5+4.5% at constant scope
6+8.9% at constant scope
7Excluding in particular the impact of the acquisition of TBLG on 30 November 2022
8€777 million at constant scope
9Financial outstanding (management data) represents the value of the rental fleet based on a financial amortisation

Les mer Vis mindre