Tax

Hva koster firmabilen deg i 2023?

Operasjonell leasing 10 Jan 2023

Hva koster firmabilen deg i 2023?

Bruker du bil som leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt, og du må betale skatt av fordelen (kilde: Skatteetaten).

Hvis firmabilen din har en listepris (inkludert tilleggsutstyr som anses være en del av kjøretøyet f.eks. vinterdekk) på 338 800 kroner (ny beløpsgrense i 2023) eller lavere, er inntektsfordelen du skal skatte av 30 prosent av kjøpesum. Hvis beløpet overstiger 338 800 kroner øker inntektsfordelen med 20 prosent av beløpet som overstiger 338 800 kroner.

I 2023 fjernes momsfritaket ved kjøp av elbil på den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner. Det betyr i at elbiler som koster mindre enn 500 000 vil fortsatt ha fullt momsfritak, mest sannsynlig ut 2024.

Biler som registreres i 2023, vil moms (gjelder på den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner) og ny vektavgift (12,50 kroner per kilo for egenvekt som overstiger 500 kilo) tillegges listepris. Oppsummert, så vil fordelsbeskatningen regnes ut ifra: Listepris + tilleggsutstyr + ev. moms + vektavgift/engangsavgift.

Eksempel på utregning av fordelsbeskatning av Tesla Model Y Long Range, registrert i 2023, med egenvekt på 2003 kg og listepris (importørens pris) på 560 000 kroner + tilleggsutstyr (veiledende priser eks. frakt) til 40 000 som utgjør en kjøpesum på 600 000, samt uten unntaksfordeler:

PERSONBIL: Tesla Model Y

BELØP

Beskatningsgrunnlag: (560 000 + tilleggsutstyr =) 600 000 + (MVA: 25% av 100 000 =) 25 000 + (Vektavgift: 2003 kg – 500 kg = 1503 x 12,50 =) 18 787,50

643 788

Påslag på inntekten (lønn før skatt) 30% av sum opp til 338 800

101 640

20% av resterende beløp: 304 987,50 (643 787,50 - 338 800)

60 998

Totalt påslag på inntekt før skatt per år:

162 638

Total påslag på inntekt før skatt per måned:

13 553

 

 

PERSONBIL: Tesla Model Y

BELØP

Påslag per mnd.: 162 637,50 / 10,5 eller 12 (avhengig av lønnssystem)

13 553

40% skatt

- 5 421

Denne firmabilen vil koste deg 5 421 kr i skatt i måneden, om du har et skattetrekk på 40%

 

Unntak – elbiler likestilles med biler med forbrenningsmotor i 2023

Den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen oppheves. Elbiler blir dermed likestilt med tradisjonelle biler i firmabilbeskatningen.

Grunnlaget ved beregningen over er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men det er noen unntak. Unntakene gjelder både elektriske og fossile biler.

Unntak:

Utregning tar utgangspunkt i:

Hvis bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret

75 prosent

av bilens listepris som ny

Hvis du dokumenterer at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

75 prosent

av bilens listepris som ny

Ved kombinasjon av

  • bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og
  • yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret

56,25 prosent

av bilens listepris som ny

 

Eksempel på utregning av fordelsbeskatning av Tesla Model Y Long Range, registrert i 2020, med listepris på 560 000 kroner, men eldre enn 3 år eller kan dokumentere yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir bilens listepris 75% av bilens kjøpesum:

PERSONBIL: Tesla Model Y

BELØP

Beskatningsgrunnlag: 75% av opprinnelig listepris + tilleggsutstyr (600 000 kr)

450 000

Påslag på inntekten (lønn før skatt) 30% av sum opp til 338 800

101 640

20% av resterende beløp: 111 200 (450 000 – 338 800)

22 240

Totalt påslag på inntekt før skatt per år:

123 880

Total påslag på inntekt før skatt per måned:

10 323

 

 

PERSONBIL: Tesla Model Y

BELØP

Påslag per mnd.: 123 880 / 10,5 eller 12 (avhengig av lønnssystem)

10 323

40% skatt

- 4 129

Firmabilen som er 3 år gammel eller eldre, vil koste deg 4 129 kr i skatt i måneden, om du har et skattetrekk på 40%

 

Dersom bilen er eldre enn 3 år og du i tillegg kan dokumentere over 40 000 km i yrkeskjøring vil regnestykket se slik ut:

PERSONBIL: Tesla Model Y

BELØP

Beskatningsgrunnlag: 56,25% av opprinnelig listepris + tilleggsutstyr (600 000 kr)

337 500

Påslag på inntekten (lønn før skatt) 30% av sum 337 500

101 250

20% av resterende beløp: 0

0

Totalt påslag på inntekt før skatt per år:

101 250

Total påslag på inntekt før skatt per måned:

8 437

 

PERSONBIL: Tesla Model Y

BELØP

Påslag per mnd.: 101 250 / 10,5 eller 12 (avhengig av lønnssystem)

8 437

40% skatt

- 3 375

Firmabilen som er eldre enn 3 år og som brukes mer enn 40 000 km til yrkeskjøring vil koste deg 3 375 i måneden, om du har et skattetrekk på 40%

Les mer Vis mindre