Barometer background 2022

ARVAL MOBILITY OBSERVATORY HAR PUBLISERT SITT FLÅTE- & MOBILITETSBAROMETER FOR 2022

Arval Mobility Observatory 9 May 2022

ARVAL MOBILITY OBSERVATORY HAR PUBLISERT SITT FLÅTE- & MOBILITETSBAROMETER FOR 2022. BAROMETERET VISER AT VEKSTUTSIKTENE FOR BEDRIFTSFLÅTER I NORGE FORTSATT ER POSITIVE

 

Arval Mobility Observatory, en bransjeekspert på registrering og prognoser av mobilitetstrender, har publisert de ferskeste resultatene for Norge. Selv om undersøkelsen nok en gang fant sted i et klima preget av usikkerhet, er vekstutsiktene for bedriftsflåter generelt, så vel som fullservice leasing spesielt, fortsatt positive. Overgangen til elektrifisering fortsetter og alternative mobilitetsløsninger bekrefter eksisterende trender. Telematikk blir i økende grad sett på som en tjeneste som vil forbedre totalkostnaden (TCO) og sikkerheten i selskapers flåter.

Flåte- & Mobilitetsbarometeret 2022 indikerer fem viktige makrotrender i overskuelig fremtid:

 1. Bedrifter er fortsatt positive i forhold til deres flåter
Norske flåte- og mobilitetspolitiske beslutningstakere er fortsatt optimistiske i forhold til fremtiden; 95% av alle selskapene som ble spurt forventer at flåten deres vil forbli stabil eller vokse i løpet av de neste tre årene. 

Blant selskapene som forventer en økning i flåten sin, er hovedårsakene som er nevnt følgende: 

 • 54% forventer vekst i virksomheten som resulterer i et behov for flere firmabiler 
 • 19% ser på firmabiler som et viktig virkemiddel for rekruttering og beholde ansatte, mens 
 • 17% har planer om å utvide slik at alle ansatte vil få firmabil. 

 

2.  Fullservice leasing vil fortsette å vokse 
En tredjedel av de intervjuede selskapene vurderer å innføre eller ytterligere øke bruken av operasjonell leasing i sin finansierings- og flåtestyringsmodell. Den økende populariteten til fullservice leasingavtaler i årene som kommer holder seg på linje med nivåene som ble observert før Covid-19. På grunn av helsekrisen, samt de påfølgende utfordringene iht. tilgjengelighet og økte leveringstider, har selskaper utvidet flåtenes kontraktsvarighet. Dette har ført til noe lavere observerte samlede vekstrater i bransjen de siste månedene, og er å se på som et midlertidig fenomen.

Fullservice leasing vil øke i alle typer og størrelser av virksomheter, inkludert de minste: 

 • 27% av disse sier de vil introdusere eller øke bruken av fullservice leasingen i flåtene sine, en andel som ligger nær nivåene observert i mellomstore og store selskaper i en årrekke.

 

3. Til tross for noen gjenstående utfordringer fortsetter energiomstillingen
Mindre selskaper tar igjen store selskaper når det gjelder innføring av elbil: 

 • 29% av små selskaper bruker allerede hybrid personbil sammenlignet med 25% av veldig store selskaper
 • 35% av små selskaper bruker allerede plug-in hybrider i sine personbilflåter sammenlignet med 42% av svært store selskaper 
 • 42% for 100% batteridrevne elbiler sammenlignet med 35% av svært store selskaper.

Årsakene til å ta i bruk disse teknologiene, slik de ble uttrykt av beslutningstakerne vi intervjuet, er et ønske om: 

 • å ha en lavere miljøpåvirkning (38% for personbiler og 37% for varebiler), 
 • for å redusere drivstoffutgiftene (23% for personbiler og 31% for varebiler), 
 •  for å opprettholde selskapets image (26% for personbiler og 30% for varebiler).

Likevel bør diesel- og bensinbiler fortsatt representere en viktig del av kjøretøymiksen i overskuelig fremtid. Faktisk forventer selskapene at rundt 35% av personbilene og 51% av lette nyttekjøretøyer vil være forbrenningsmotorkjøretøyer i de tre kommende årene. Dette synet er bemerkelsesverdig konsekvent på tvers av flåter av alle størrelser.

Blant selskapene som for tiden utsetter å ta i bruk elbiler, er tre av de fire viktigste faktorene nevnt knyttet til spørsmålet om ladetilgang, enten det er hjemmelading, lading på jobb eller offentlig tilgjengelige ladefasiliteter og -tjenester.

4. Bedrifter tar i bruk alternative mobilitetsløsninger som et tillegg til firmabilflåtene
Mer enn fem av ti selskaper har allerede implementert minst et alternativ til mobilitetsløsning (bedriftsbildeling, sykkelleasing eller et mobilitetsbudsjett o.l.). 66% har allerede implementert eller har til hensikt å investere i slike mobilitetsløsninger for 3 år framover. 

 • I de fleste tilfeller (ni av ti selskaper) er disse løsningene et supplement til firmabiler og ikke en erstatning. 

De fleste intervjuobjektene i undersøkelsen antydet at de ikke har til hensikt å gi opp hele eller deler av firmabilflåten.

Delvis hjemmekontor har blitt introdusert i mange selskaper, men bare 12% har i dag begynt å tilpasse flåte- og mobilitetspolitikken til denne nye trenden.

5. Tilkoblede tjenester brukes i økende grad for å administrere flåtekostnader og sjåførsikkerhet

 • 27% av selskapene har et telematikkverktøy i flåten sin; 20% for personbiler og 19% for varebilflåter. 
 • Omfanget av disse tilkoblede tjenestene øker litt med størrelsen på bedriften: 26% for mindre bedrifter og 31% blant de største bedriftene.

Hovedårsakene til å ha tilkoblede kjøretøy, uavhengig av type, er å:

 • lokalisere kjøretøy eller forbedre kjøretøysikkerheten (30%), 
 • forbedre driftseffektiviteten (28%), 
 • forbedre førersikkerheten (30%) og 
 • redusere flåtekostnadene (24%). 

 

"2022 Flåte- & Mobilitetsbarometeret viser oss tydelig flåtenes gjeninnhentingsevne i et kontinuerlig turbulent miljø, ettersom selskapenes beslutningstakere som ble intervjuet, forblir optimistiske for fremtiden og forpliktet til å følge opp sine investeringer for bærekraftig mobilitet", sier Michael Benabdallah, General Manager Norway.

 

Metodikk 2021/2022
For denne undersøkelsen ble 7 576 flåtesjefsintervjuer (300 i Norge) utført mellom 19. november 2021 og 11. mars 2022 av et uavhengig forskningsselskap Ipsos. Deltakerne ble rekruttert per telefon med ulike datainnsamlingsmodeller tatt i bruk: Et fullstendig intervju utført på telefon eller en link sendt for å fullføre undersøkelsen på nett. Omfanget (fra 20 til 26 land) er utvidet i år til å omfatte de fleste europeiske landene (Østerrike, Tyskland, Belgia, Spania, Frankrike, Hellas, Italia, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Storbritannia, Tsjekkia , Slovakia, Romania, Sveits, Finland, Danmark, Norge, Sverige) pluss flåtemarkedene i Russland, Tyrkia, Marokko, Chile, Peru og Brasil. Selskapene i omfang leaset minst ett kjøretøy.

Fordelingen av intervjuobjektene i Norge var som følger:

 • 33% var bedrifter med mindre enn 10 ansatte
 • 20% var bedrifter med 10 til 99 ansatte
 • 27% var selskaper med 100 til 249 ansatte 
 • 20% var selskaper med 250 ansatte eller mer 

 

Pressekontakter:

 • Stian Eriksen, Commercial Director Norway, stian.eriksen@arval.no
 • Michael Benabdallah; General Manager Norway, michael.benabdallah@arval.no

 

OM ARVAL MOBILITY OBSERVATORY 
Arval Mobility Observatory er en anerkjent og autorisert plattform for forsknings- og industriinformasjonsutveksling i flåte- og mobilitetssektoren. Plattformen tar sikte på å samle inn og gi objektiv og nøyaktig informasjon og hjelpe til med å bedre forstå det nye mobilitetsparadigmet vi opererer i, samt være en støtte ved navigering i jungelen som er det stadig voksende utvalget av mobilitetsløsninger som er tilgjengelig.
https://mobility-observatory.arval.com
 

 

Be om å få tilsendt hele rapporten

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google personvernspolitikk og vilkår av tjeneste som gjelder.
Les mer Vis mindre