Barometer 2023

Arval Mobility Observatory: Nytt flåte- og mobilitetsbarometer for 2023

Arval Mobility Observatory 13 Jun 2023

Arval Mobility Observatory, en bransjeekspert på registrering av prognoser for selskapers mobilitetstrender, har publisert resultatene for Norges barometer for 2023. Dette flåte- og mobilitetsbarometeret, en internasjonal undersøkelse, er unik når det gjelder omfang, men også når det gjelder temaer som diskuteres. I 2023 ble et rekordhøyt antall beslutningstakere intervjuet for å samle tilbakemeldinger fra 30 land. For første gang inkluderer barometeret Element-Arval Global Alliance-landene USA, Canada, New Zealand, Australia og Mexico.

Norsk flåte- og mobilitetsbarometer 2023 angir fem viktige makrotrender i overskuelig fremtid:

1. 91% av de intervjuede selskapene føler seg sikre på utviklingen i forhold til flåtestørrelsen

Flåte- og mobilitetspolitiske beslutningstakere forblir optimistiske med tanke på fremtiden; 91% av alle undersøkte selskaper i Norge forventer at flåten deres vil holde seg stabil eller vokse i løpet av de neste tre årene: 20% forventer en økning og 72% forventer å beholde flåten stabil.

Fokuserer vi på personbilflåter ser vi at troen på å øke antall biler i flåten er mer eller mindre den samme uavhengig av størrelsen på bedriften (i gjennomsnitt 85%).

Når vi ser på flåter med varebiler, forventer små, mellomstore og store selskaper i større grad at flåten deres vil forbli stabil, sammenlignet med de største selskapene.

Når det gjelder årsakene til fremtidig flåteøkning, opplyser selskapene om at hovedårsaken er vekst eller at de utvikler en ny aktivitet som krever firmabiler.

Den viktigste utfordringen som beslutningstakere forventer å møte i fremtiden, er å innføre en mer ansvarlig kjøreadferd blant ansatte.

2. Operasjonell leasing har fortsatt et vekstpotensial: 1 av 4 selskaper vurderer å innføre eller ytterligere benytte seg av denne finansielle metoden

1 av 4 intervjuede selskaper vurderer å innføre eller ytterligere benytte seg av operasjonell leasing i sin finansierings- og flåtestyringsmodell de neste tre årene. I 2023 er egenfinansiering (36%) og finansiell leasing (28%) de vanligste finansieringsmetodene i Norge.

Til dags dato bruker i gjennomsnitt 19% av norske selskaper operasjonell leasing for å finansiere flåten sin: 20% for personbilparken og 19% for varebilflåten.

3. Anskaffelse av elektriske kjøretøy stiger. 79% av selskapene har allerede innført minst ett alternativ til drivstoff

Foran den europeiske trenden har flere norske bedrifter tatt i bruk alternative drivstoffteknologier i sine flåter i 2023. For personbiler er energimiksen fortsatt sterkt dominert av elbiler (57% allerede innført), som er en økning sammenlignet med 2022 (39% i fjor). For varebiler er Norge fortsatt mer avansert enn resten av Europa, og viser et høyt vekstpotensial. 67% av selskapene har allerede innført eller vurderer å introdusere alternativ drivstoffteknologi i løpet av de neste 3 årene.

Den forventede utviklingen for elbiler støttes av den økende utplasseringen av ladepunkter på bedriftens eiendom. Nesten halvparten av flåtesjefene oppgir at selskapet deres har installert gratis ladepunkter på/ved kontoret.

4. I Norge er implementering av mobilitetsløsninger svært vanlig – på et høyt nivå i forhold til mange andre land i Europa

85% av norske bedrifter som er spurt, har allerede implementert minst én mobilitetsløsning. Bilgodtgjørelse er den mest utbredte løsningen innen norske bedrifter: 46% har allerede implementert denne løsningen (mot 16% i Europa).

Innføring av mobilitetsløsninger er hovedsakelig drevet av HR-relaterte behov, gjøre bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass, samt bedrifters samfunnsansvar. Mobilitetsløsninger anses fortsatt som et tillegg til bedriftskjøretøyene, som er viktige midler for forretningstransport for de fleste bedrifter.

5. I 2023 bruker halvparten av norske bedrifter telematikk: Over gjennomsnittet i Europa (44%)

Den høye norske andelen (50%) bedrifter som bruker telematikk, skyldes at varebiler ofte har installert telematikk for å kunne bruke dataene til elektronisk kjørebok.

Hovedgrunnen for å ta i bruk telematikk, oppgitt av de spurte selskapene (52% for personbiler så vel som for varebiler), er å unngå bruk som ikke er tillatt (f.eks. å dokumentere privat bruk av skattemessige årsaker). Å forbedre kjøretøysikkerheten og kjøreadferden er ikke, i samme grad som i resten av Europa, en motivasjon for å installere telematikk.

«Denne internasjonale undersøkelsen er unik når det gjelder dekning, men også i forhold til å synliggjøre både globale og lokale trender. Den nye utgaven viser oss at bedriftsflåte og bærekraftige mobilitetsløsninger er en sterk driver for å beholde ansatte og attraktivitet, i en kontekst av elektrifisering og tilkobling. Veksten av elektrifisering av flåten fortsetter og Norge skiller seg ut som ledende på dette området i den globale sammenligningen. Norge har hatt et stort fokus på å øke antall ladepunkter tilgjengelig ved arbeidsplassen.», forteller Frank Svenhard, direktør for Nordic Consulting.

 

Les mer om metodikk m.m. i vedlagt pressemelding. Mer om Arval Mobility Observatory finner du her:

https://www.arval.no/arval-mobility-observatory

Les mer Vis mindre