FORESPØRSELSSKJEMA FOR DATASUBJEKT

DATA SUBJECT REQUEST FORM

Arval is taking its obligations as a data controller very seriously. Arval has a duty of care regarding the personal data that it processes.

To exercise your rights according to the General Data Protection Regulation and relevant national privacy laws, we offer you different possibilities:

  • If you have an account on My Arval or any other app such as My Arval Mobile, you have an access to your personal data that Arval has in its possession. You have the possibility to modify some of those data directly.

  • You can also contact your regular contact point at Arval or our Driver Care service.

You are encouraged to complete the Data Subject Request Form below to assist Arval in accurately treating your request.

Depending on the subject, we will try our best to come back to you as soon as possible and no later than 30 days after your request. During this period, Arval can contact you to ask for extra identification information or to clarify your request. In case we face any difficulty in replying to you on time because of specific technical issues, we will keep you informed.

Meanwhile, we invite you to read our “Arval Data Protection Notice“ on our website.

We sincerely care about your Data Protection.

Best regards,

Arval – your GDPR Point of Contact

PRIVACY FORM

MY IDENTIFICATION DETAILS

MY CONTACT DETAILS

MY E-MAIL ADDRESS
MY PHONE NUMBER
MY MAIL ADDRESS

MY REQUEST

I WANT TO EXERCISE THE FOLLOWING RIGHTS
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google personvernspolitikk og vilkår av tjeneste som gjelder.

Arval tar sine forpliktelser som datakontrollør svært alvorlig. Arval har aktsomhetsplikt i forbindelse med personopplysninger som vi behandler.

Vi tilbyr deg ulike muligheter til å utøve dine rettigheter i henhold til EUs personvernforordning og relevante nasjonale personvernlover:

  • Hvis du har en konto på My Arval eller en annen app, for eksempel My Arval Mobile, har du tilgang til personopplysningene Arval har lagret om deg. Du har mulighet til å endre noen av disse dataene direkte.
  • Du kan også kontakte Arval eller vår Driver Care-tjeneste på vanlig måte.

Vi anbefaler deg å fylle ut Forespørselsskjema for datasubjekt for å gjøre det lettere for Arval å følge opp forespørselen din.

Avhengig av emnet vil vi gjøre vårt beste for å gi deg tilbakemelding så snart som mulig, og innen 30 dager etter forespørselen. I dette tidsrommet kan Arval kontakte deg for å be om ekstra identifiseringsinformasjon for å avklare forespørselen din. Vi holder deg informert hvis vi støter på vanskeligheter med å gi deg tilbakemelding til riktig tid på grunn av spesifikke tekniske problemer.

I mellomtiden anbefaler vi å lese «Arvals personvernerklæring» på nettstedet vårt.

Vi er oppriktig opptatt av personvernet ditt.

Med vennlig hilsen

Arval – ditt kontaktpunkt ved personvernspørsmål

PERSONVERNSKJEMA

MINE IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER

KONTAKTOPPLYSNINGER

E-POSTADRESSE
TELEFONNUMMER
POSTADRESSE

MIN FORESPØRSEL

JEG ØNSKER Å UTØVE FØLGENDE RETTIGHETER
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google personvernspolitikk og vilkår av tjeneste som gjelder.