Les om hvordan Arval forholder seg til Covid-19-pandemien her

Privacy

ARVALS PERSONVERNREGLER

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for BNP Paribas Group – som Arval er en del av – og som har innført strenge regler for dette i personvernreglene for konsernet.

Disse personvernreglene fra Arval inneholder detaljert informasjon om beskyttelse av dine personopplysninger hos Arval AS, Nydalsveien 28, N-0484 Oslo, Postboks 4748, Nydalen, N-0421 Oslo (juridisk representant: Michael Benabdallah) (“vi”).

Vi er ansvarlige, som kontrollører, for innsamling og behandling av dine personopplysninger i forbindelse med våre aktiviteter. Formålet med disse personvernreglene fra Arval er å opplyse deg om hvilke personopplysninger vi samler inn om deg som fører (enten som vår kunde eller som ansatt hos en av våre bedriftskunder) eller som representant for vår bedriftskunde, årsaken til at vi bruker slike opplysninger, hvor lenge vi lagrer dem, hvilke rettigheter du har og hvordan du kan utøve dem.

Ytterligere informasjon kan oppgis der det er nødvendig når du søker om et spesifikt produkt eller en spesifikk tjeneste.

1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER OM DEG BRUKER VI?
2. SPESIFIKKE EKSEMPLER PÅ INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER, INKLUDERT INDIREKTE INNSAMLING
3. HVORFOR OG PÅ HVILKET GRUNNLAG BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
4. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED?
5. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EØS
6. HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?
7. HVA ER DINE RETTIGHETER, OG HVORDAN KAN DU UTØVE DEM?
8. HVORDAN KAN DU FØLGE MED PÅ ENDRINGER I DISSE PERSONVERNREGLENE?
9. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?
10. HVORDAN BESKYTTES MITT PERSONVERN NÅR JEG HAR ET ARVAL-TILKOBLET KJØRETØY?

 

1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER OM DEG BRUKER VI?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger i det omfang det er nødvendig innenfor rammene av våre aktiviteter, og for å oppnå personlig tilpassede produkter og tjenester med høy standard.

Avhengig av produktet/tjenesten kan vi samle inn ulike typer personopplysninger om deg, inkludert:

 • identifikasjonsinformasjon (f.eks. navn, ID-kort, pass, førerkort, nasjonalitet, fødselsdato og -sted, kjønn, fotografi, IP-adresse);
 • kontaktinformasjon (f.eks. postadresse og e-postadresse, telefonnummer);
 • familiesituasjon (f.eks. sivilstatus, antall barn);
 • skattestatus (f.eks. skatte-iD, skattestatus);
 • informasjon om arbeid (f.eks. ansettelse, arbeidsgivers navn, sted);
 • bank-, finans- og transaksjonsdata (f.eks. kredittkortnummer, informasjon om bankkonto, betalingsopplysninger);
 • data i forbindelse med leasingkontrakten for kjøretøyet eller andre mobilitetsløsninger (f.eks. kundeidentifikasjonsnummer, kontraktsnummer, kjøretøyets identifikasjonsnummer);
 • forsikringsrelaterte opplysninger (f.eks, historikk for forsikringskrav inkludert forsikringsutbetalinger og sakkyndigrapporter, informasjon om ofre);
 • opplysninger om deg og dine vaner og preferanser:
  • data som er forbundet med din bruk av våre produkter og tjenester samt transaksjonsdata;
  • data fra din interaksjon med oss: våre nettsteder, våre apper, våre sider på sosiale medier, møter, anrop, chat, e-post, intervju, telefonsamtaler;
 • videoovervåking (inkludert Arvals overvåkingssystemer) og
 • geolokasjonsdata (f.eks. visning av plassering for å finne serviceleverandører for deg eller kunne tilby spesifikke tjenester, for eksempel bildeling).

Avhengig av produktet/tjenesten kan vi samle inn følgende sensitive opplysninger kun etter ditt uttrykkelige samtykke:

 • biometriske data: f.eks. fingeravtrykk, stemmemønster eller ansiktsmønster som kan brukes til identifikasjons- og sikkerhetsformål;
 • data forbundet med straffedommer og lovbrudd i forbindelse med bøter for brudd på veitrafikklover som del av tjenesten "Håndtering av bøter".

Disse dataene kan også bli behandlet uten ditt samtykke hvis det er nødvendig for å overholde gjeldende lover og bestemmelser.

Vi spør aldri etter personopplysninger forbundet med rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske standpunkter, religiøst eller filosofisk livssyn, medlem i fagforening, genetiske data eller data om seksuell legning, unntatt hvis det er nødvendig grunnet juridisk forpliktelse.

Opplysningene vi bruker om deg kan enten være oppgitt direkte av deg eller innhentet fra følgende kilder for å verifisere eller berike databasene våre:

 • publikasjoner/databaser som er tilgjengeliggjort av offentlige myndigheter (f.eks. offentlig journal);
 • våre bedriftskunder og/eller deres avdelinger og datterselskaper (f.eks. arbeidsgiveren din) eller tjenesteleverandører;
 • tredjeparter som for eksempel kredittopplysningsbyråer og byråer for forebygging av svindel eller databehandlere i samsvar med personvernlovgivningen;
 • nettsteder / sider på sosiale medier som inneholder informasjon som er offentliggjort av deg (f.eks. ditt eget nettsted eller dine egne sosiale medier); og
 • databaser som er gjort offentlig tilgjengelige av tredjepart.

 

2. SPESIFIKKE EKSEMPLER PÅ INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER, INKLUDERT INDIREKTE INNSAMLING

Under bestemte omstendigheter kan vi samle inn og bruke personopplysninger om enkeltpersoner som vi har, kan få (for eksempel prospekter) eller har hatt et direkte forhold til.

Under bestemte omstendigheter kan vi også samle inn informasjon om deg selv om du ikke har et direkte forhold til oss. Det kan for eksempel skje hvis en kunde (f.eks. arbeidsgiveren din), en tjenesteleverandør eller en forretningspartner gir oss informasjon om deg, for eksempel hvis du er:

 • familiemedlem;
 • medleier, medsjåfør, medlåner / kausjonist;
 • (juridisk) representant for en juridisk enhet (fullmakt);
 • mottaker av betalingstransaksjoner fra en av våre kunder;
 • tilgodesett i forsikringspoliser eller skjøter;
 • eiendomseier;
 • endelig tilgodesett eier;
 • kundes kreditor (f.eks. i tilfelle konkurs);
 • andelseier;
 • medlem av personalet hos en tjenesteleverandør eller en forretningspartner.

 

3. HVORFOR OG PÅ HVILKET GRUNNLAG BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 1. For å oppfylle våre eller BNP Paribas Groups juridiske og lovmessige forpliktelser

Vi bruker personopplysningene dine til å oppfylle ulike juridiske og lovmessige forpliktelser, inkludert:

 • bank- og finansbestemmelser vi oppfyller når vi:
  • setter opp sikkerhetstiltak for å hindre misbruk og svindel;
  • registrerer transaksjoner som avviker fra normale mønstre;
  • definerer din kredittverdighet og tilbakebetalingsevne;
  • overvåker og rapporterer risiko vi kan pådra oss; og
  • registrerer, ved behov, telefonsamtaler, chat, e-post osv.
 • svarer på en offisiell henvendelse fra en autorisert offentlig eller rettslig myndighet (f.eks. for å identifisere føreren og kommunisere opplysningene til relevante myndigheter);
 • forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme;
 • samsvar med lovgivning i forbindelse med sanksjoner og eksportforbud; og
 • bekjemper skattesvindel og oppfyller forpliktelser forbundet med skattekontroll og -rapportering.
 1. For å oppfylle en kontrakt eller iverksette tiltak på forespørsel fra deg før vi inngår en kontrakt med deg

For deg som fører, som også er vår individuelle kunde

Vi bruker personopplysningene dine til å inngå og utføre våre kontrakter, inkludert å:

 • evaluere om vi kan tilby deg et produkt eller en tjeneste, og under hvilke vilkår;
 • gi deg informasjon om våre produkter og tjenester;
 • planlegge og administrere (i) levering, retur, vedlikehold og reparasjon av kjøretøyet (inkludert produsentenes tilbakekalling av kjøretøy), (ii) tilleggstjenester (f.eks. drivstoff og bompasseringskort) og (iii) kjøp av kjøretøyet (brukt);
 • håndtere løsning av tvister (f.eks. ved innkreving av gjeld), bistå deg og svare på dine spørsmål og klager (inkludert forsikringskrav);
 • sikre og tilrettelegge for din mobilitet ved å gi deg enkel tilgang til noen tjenester direkte på smarttelefonen din via våre mobilapplikasjoner; og
 • håndtere avregning, fakturering og innkreving.
 1. Oppfylle våre legitime interesser

Vi bruker personopplysningene dine til å rulle ut og utvikle våre produkter eller tjenester, administrere det kontraktsmessige forholdet til våre enkeltkunder og bedriftskunder, som du er ansatt hos, til å forbedre risikostyring og forsvare eller utøve våre juridiske rettigheter, inkludert:

 • dokumentasjon på transaksjoner;
 • forebygging av svindel;
 • utrulling av forebyggende kampanjer, f.eks. opprette varslinger i forbindelse med trafikk eller farlige veiforhold;
 • svare på offisielle forespørsler fra offentlige myndigheter i tredje land (utenfor EØS);
 • IT-administrasjon, inkludert administrasjon av infrastruktur (f.eks. delte plattformer), driftskontinuitet og IT-sikkerhet;
 • utarbeidelse av individuelle statistiske modeller, basert på analyse av transaksjoner, for eksempel for å hjelpe deg å definere førerprofilen din;
 • utarbeidelse av samlet statistikk, tester og modeller for forsknings- og utviklingsformål, for å forbedre risikostyringen i selskapene i vårt konsern, for å forbedre eksisterende produkter og tjenester eller skape nye;
 • opplæring av våre medarbeidere gjennom opptak av telefonsamtaler;
 • personlig tilpassing av vårt tilbud til deg og tilbud fra andre enheter i BNP Paribas gjennom:
  • forbedring av kvaliteten på produktene eller tjenestene våre (inkludert via undersøkelser av kundetilfredshet);
  • annonsering av produkter eller tjenester som samsvarer med din situasjon og profil.
   • Dette kan oppnås gjennom:
    • segmentering av våre prospekter og kunder;
    • analyse av dine vaner og preferanser i de ulike kanalene (besøk i våre kontorer, e-post eller meldinger, besøk på nettstedet vårt osv.);
    • samkjøring av produkter eller tjenester du allerede innehar eller benytter med andre data vi har om deg.

For deg som ansatt hos en av våre bedriftskunder

 • evaluere om vi kan tilby et produkt eller en tjeneste, og under hvilke vilkår;
 • gi informasjon om våre produkter og tjenester;
 • planlegge og administrere (i) levering, retur, vedlikehold og reparasjon av kjøretøyet (inkludert produsentenes tilbakekalling av kjøretøy), (ii) tilleggstjenester (f.eks. drivstoff og bompasseringskort) og (iii) kjøp av kjøretøyet (brukt);
 • håndtere løsning av tvister (f.eks. ved innkreving av gjeld) og bistå og svare på spørsmål og klager (inkludert forsikringskrav);
 • levere en digital plattform som gir deg mulighet (i) til enkelt å få tilgang til noen tjenester direkte på eller via smarttelefonen din, (ii) administrere eller benytte spesifikke mobilitetstjenester eller (iii) bruke en bilpark til bildeling for å øke bilenes utnyttelsesgrad;
 • levere flåtestatus og trendrapporter til personen som er ansvarlig for administrasjon av bilflåten (f.eks. rapportering av vedlikehold, drivstofforbruk, bruk av bompasseringskort); og
 • håndtere avregning, fakturering og innkreving.

Opplysningene dine kan bli samlet i global, anonymisert statistikk som kan bli tilbudt bedriftskunder for å bistå dem ved utvikling av virksomheten. I slike tilfeller blir personopplysningene dine ikke gjort tilgjengelige, og de som mottar slik anonymisert statistikk kan ikke fastslå identiteten din.

 1. For å respektere valget ditt hvis vi har bedt om samtykke til en spesifikk behandling

I noen tilfeller må vi be om ditt samtykke til å behandle dataene dine, for eksempel:

 • der de ovennevnte formålene fører til automatiserte beslutninger som har juridiske virkninger eller som i vesentlig grad påvirker deg. I så fall vil vi informere deg separat om den involverte logikken, samt betydningen og forutsette konsekvenser av slik behandling;
 • hvis vi må foreta ytterligere behandling for andre formål enn det som er nevnt i del 3 over, vil vi informere deg og om nødvendig innhente ditt samtykke.

 

4. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED?

Vi kan gjøre dine personopplysninger tilgjengelige, kun i det omfang som er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene og underlagt bestemmelsene i Del 3, til:

 • Enheter i BNP Paribas Group (du kan f.eks. dra nytte av hele vårt utvalg av konsernprodukter og -tjenester); Tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne;
 • Uavhengige representanter, mellomledd eller meglere, bank- og kommersielle partnere som vi har vanlige forhold til (for eksempel forsikringsselskapet som yter kjøretøyforsikring);
 • Finansielle eller juridiske myndigheter, statlige representanter eller offentlige organer, på forespørsel og i det omfang som er tillatt ved lov;
 • Bestemte yrkesgrupper som er underlagt bestemmelser, for eksempel advokater, notarius publicus eller revisorer;
 • Arbeidsgiveren din hvis du er ansatt hos en av våre bedriftskunder.

 

5. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EØS

I tilfelle internasjonal overføring med opprinnelse i det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) der Europakommisjonen har godkjent at et land utenfor EØS tilbyr tilstrekkelig databeskyttelse, kan personopplysningene dine bli overført på dette grunnlaget.

For overføring til land utenfor EØS med et beskyttelsesnivå som ikke er anerkjent av Europakommisjonen, benytter vi enten en innskrenkning tilpasset den spesifikke situasjonen, eller iverksetter ett av følgende sikkerhetstiltak for å sikre personopplysningene dine:

 • Standard kontraktsmessige klausuler som er godkjent av Europakommisjonen; eller
 • Bindende selskapsbestemmelser, der det er aktuelt.

Du kan sende en skriftlig forespørsel, som beskrevet i del 9, for å få et eksemplar av disse sikkerhetstiltakene.

 

6. HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

 

Vi lagrer personopplysningene dine i det lengste tidsrommet som er nødvendig for å oppfylle gjeldende lover og bestemmelser eller annet tidsrom med tanke på våre driftsmessige krav, for eksempel riktig regnskapsføring, tilrettelegging for administrasjon av kundeforhold og som svar på lovmessige krav eller forespørsler. Informasjonen for de fleste kunder blir for eksempel lagret så lenge det kontraktsmessige forholdet varer, og etter avslutning av det kontraktsmessige forholdet i det tidsrommet som er nødvendig for å sikre utøvelse av våre juridiske rettigheter eller forsvar av juridiske krav.

 

7. HVA ER DINE RETTIGHETER, OG HVORDAN KAN DU UTØVE DEM?

I samsvar med gjeldende bestemmelser har du følgende rettigheter:

 • Få tilgang til personopplysningene dine: Du kan få utlevert informasjon om behandling av dine personopplysninger og en kopi av slike personopplysninger.
 • Korrigere personopplysningene dine: Hvis du mener at personopplysningene dine er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at personopplysningene blir endret.
 • Slette personopplysningene dine: Du kan kreve at personopplysningene dine blir slettet i det omfang gjeldende lov tillater det.
 • Begrense behandlingen av personopplysningene dine.
 • Protestere på behandlingen av personopplysningene dine med grunnlag i din bestemte situasjon. Du har full rett til å protestere på behandling av dine personopplysninger for direktemarkedsføringsformål, som inkluderer profilering i forbindelse med slik direktemarkedsføring.
 • Tilbaketrekking av samtykke: Der du har gitt samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du rett til når som helst å tilbaketrekke samtykket.
 • Dataportabilitet: Der gjeldende lov tilsier det, har du rett til å få returnert personopplysninger du har oppgitt til oss, eller der det er teknisk gjennomførbart, overført til en tredjepart.

Hvis du ønsker å benytte deg av de ovenstående rettighetene, kan du sende brev eller e-post til følgende adresse: Arval AS, DPO Office, Nydalsveien 28, N-0484 Oslo, Postboks 4748, Nydalen, N-0421 Oslo eller privacy@arval.no. Vennligst legg ved en kopi av et identitetsdokument for identifiseringsformål.

I samsvar med gjeldende bestemmelser har du i tillegg til de ovenstående rettighetene også rett til å sende inn klage til en kompetent tilsynsenhet.

 

8. HVORDAN KAN DU FØLGE MED PÅ ENDRINGER I DISSE PERSONVERNREGLENE?

Vi oppfordrer deg til å gjennomgå nyeste versjon av disse reglene på nettet, og vi vil informere deg om eventuelle større endringer via vårt nettsted eller andre vanlige kommunikasjonskanaler.

 

9. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?

Hvis du har spørsmål i forbindelse med vår bruk av personopplysningene dine ifølge disse Personvernreglene, kan du sende brev eller e-post til følgende adresse: Arval AS, DPO Office, Nydalsveien 28, N-0484 Oslo, Postboks 4748, Nydalen, N-0421 Oslo eller privacy@arval.no. Forespørselen din blir deretter fulgt opp av personvernansvarlig hos oss.

Hvis du ønsker mer informasjon om cookies (informasjonskapsler) og sikkerhetsarbeidet vårt, kan du kontakte oss via privacy@arval.no.

 

10. HVORDAN BESKYTTES MITT PERSONVERN NÅR JEG HAR ET ARVAL-TILKOBLET KJØRETØY?

Du vil bli informert dersom kjøretøyet ditt er et Arval-tilkoblet kjøretøy via et klistremerke i kjøretøyet / førerleveringssettet. Når kjøretøyet er et Arval-tilkoblet kjøretøy, samles data inn av Arval via fjernoverføring fra telematikkutstyret som er installert i kjøretøyet ("Enheten").

Dette avsnittet beskriver dataene som faktisk samles inn og prosesseres, samt forretningsformålene for prosesseringen som utføres av Arval.

 1. Enhetsteknologi

Enheten har følgende sensorer:

 • teknologi som viser samlet kilometerstand på slutten av hver tur;
 • akselerometer/gyroskop som viser akselerasjoner og rotasjoner;
 • overvåking av batterispenning;
 • høydemåler som viser variasjoner i høyde over havet.
 1. Data, formål og lagring

Enheten gjør det mulig for Arval å motta bestemte personopplysninger som bare brukes til begrensede formål og i overensstemmelse med Arvals berettigede interesse.

Dataene, formålene og lagringsperiodene er angitt her