Les om hvordan Arval forholder seg til Covid-19-pandemien her

Careers

ARVAL

ET STED FOR FOLK PÅ FARTEN

VÅRT FORMÅL

Arval tar en aktiv rolle i å levere enestående tjenester til kundene og sjåførene våre i et krevende og stadig skiftende miljø. Derfor lover vi at vi hele tiden skal forbedre den måten vi støtter klientene våre på, for å gjøre dagens utfordringer om til morgendagens muligheter.

Derfor går vi hver dag sammen inn for å videreutvikle konsernet vårt og for å styrke våre forpliktelser overfor kundene, de ansatte og verden vi lever i, slik at vi kan bidra til en bærekraftig vekst som blir mer rettferdig fordelt.

Arvals ansatte jobber for å skape endringer og for å fornye virksomheten vår og den måten vi gjør ting på, slik at vi sammen kan skape en bedre fremtid.

Ledige stillinger

Heltid, langsiktig

VÅRT LØFTE

STIMULERE FOLK SOM ER PÅ FARTEN
Vi jobber hardt hver dag for å lykkes med morgendagens mobilitetsutfordringer. Vi utnytter ideene og kreativiteten deres for å utforme stadig mer innovative produkter og tjenester.

STYRKE FOLK SOM ER PÅ FARTEN
Med stor grad av autonomi i den måten dere utfører oppdragene deres på og bidrar til vår samlede ytelse. Vi vil bli betrodd ambisiøse og meningsfylte prosjekter.

INSPIRERE FOLK SOM ER PÅ FARTEN
Legge til rette for din profesjonelle karriere ved hjelp av interne forfremmelsesmuligheter. Utnytte mulighetene for videreutdanning, slik at du kan forme din egen fremtid.