Les om hvordan Arval forholder seg til Covid-19-pandemien her

Arval Mobility Observatory

UAVHENGIG UNDERSØKELSE

The Arval Mobility Observatory: en uavhengig Arval-tenketank som arbeider med bransjetrender

The Arval Mobility Observatory (AMO) – som er Arvals tenketank – ble grunnlagt i Frankrike i 2002 og er siden rullet ut i 16 land der Arval har virksomhet. Observatoriet produserer et årlig ‘barometer’ som måler bransjetrender for bilparker, kjøretøy og mobilitet i 16 land. AMO er:

  • helt uavhengig
  • sammensatt av paneler bestående av internasjonale eksperter
  • rettet mot bransjetrender


Resultater fra det europeiske barometeret for 2019

For mer informasjon, se Arval Mobility Observatory