ARVALS PERSONVERNREGLER - ARVAL ACTIVE LINK

ARVALS PERSONVERNREGLER

ARVAL ACTIVE LINK

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for BNP Paribas Group, som Arval-selskapene er en del av. BNP Paribas Group har iverksatt sterke prinsipper med tanke på dette.

Dette spesifikke informasjonsnotatet ("Notatet") inneholder detaljert informasjon om beskyttelse av personopplysningene dine etter Arval AS Nydalsveien 24. 0484 OSLO (org.nr 919 117 109), med tanke på telematikkverktøyet Active Arval Link.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvordan Arval AS beskytter personopplysningene dine generelt, kan du se Arvals personvernregler på www.arval.no/nb/privacy.

ARVAL ACTIVE LINK

Nye teknologier utvikles raskt, og skaper en rekke nye muligheter for flåteadministrasjon. Arval har som mål å bli ledende i verden innen innovasjon og bruk av disse teknologiene. Derfor har Arval og datterselskapet Artel utviklet Arval Active Link, som er en egenutviklet telematikkløsning.

Datainnsamling

Arval Active Link samler inn data om kjøretøybruk. Dataene samles inn via fjernoverføring fra telematikkutstyret som er installert i kjøretøyet ("Enheten"). Enheten inneholder GPS-teknologi som registrerer kjøretøyets plassering, samt et antall sensorer som samler inn data om kjøretøyets ytelse og egnethet. GPS-plasseringen er imidlertid kun en del av fastvaren i enheten, og er ikke tilgjengelig for Arval, unntatt i tilfelle tyveri eller ulykke, og bare etter at bekreftelse på forhånd er innhentet fra føreren.

Overføringen kan skje umiddelbart, forsinket eller på forespørsel.

Data, Formål og Lagring

Enheten gjør det mulig for Arval å motta bestemte personopplysninger som bare brukes til begrensede formål og i overensstemmelse med Arvals berettigede interesser. Vi bruker personopplysningene dine kun til å implementere og ekspandere produktene og tjenestene våre, håndtere vårt kontraktsmessige forhold til kundene, forbedre risikostyringen vår og utøve våre juridiske rettigheter.

Dataene, formålene og lagringsperioden er angitt nedenfor:

Formål

Personopplysninger

Lagringsperiode

Kjøretøyadministrasjon og proaktive kontraktsendringer

- Totalt antall kilometer med tidsstempeldata hver gang kjøretøyet stopper;
- Potensielle avvik mellom kjørelengden som er registrert av utstyret i bilen og den faktiske verdien på kilometertelleren;
- Tekniske varslinger som genereres av bilen, hvis de kan samles inn (for eksempel antall kilometer til neste kjøretøyservice, feilkoder osv.).

2 år.

Ulykkesregistrering og -håndtering

- Ulykkesvarsler inkludert geosporingsdata fra kjøretøyet (GPS-posisjon, data om tidspunkt og ulykkens alvorlighet);
- kjøretøykinematikk (data om bevegelse og kjøretøyets gjennomsnittshastighet) kort tid før og etter ulykken;

Til saken avsluttes i forbindelse med en ulykke det er sendt erstatningskrav for

Bekjempelse av kjøretøytyveri

 - GPS-lokalisering kun etter uttrykkelig bekreftelse fra føreren.

GPS-data samles inn til varselet avsluttes, og deretter blir dataene slettet.

Kunnskap om kjøretøy (per modell og merke)

- Tidsstempler for start og stopp av kjøretøyet (f.eks. data som kan være forbundet med informasjon om drivstoffpåfylling) og antall kjørte kilometer fordelt på miljøtype (f.eks. bykjøring, landevei, motorvei);
- Drivstoffnivå i drivstofftanken når kjøretøyet startes og stoppes (om mulig);
- Kjørestil rangert etter score (med tanke på sikkerhet og miljøeffektivitet) sammen med samlede indikatorer på hastighetskontroll under kjøringen (maksimumsnivå, stabilitet, reaksjonsevne på miljøet);
- Fordeling av kjøretid og antall kjørte kilometer (f.eks. bykjøring, landevei, motorvei, men også dagslys, halvmørke og mørke).

2 år; slike data blir deretter samlet for å generere anonym driftsstatistikk

Risikostyring

Datadeling

Arval deler data kun med følgende tredjeparter:

  • Forsikringsselskaper eller forsikringsmeglere i tilfelle forsikringskrav i forbindelse med ulykke eller tyveri
  • Offentlige myndigheter når slik tilgang medfører en berettiget interesse som overstyrer førerens interesser, for eksempel i tilfelle tyveri eller ulykke
  • Arvals leverandører hvis og i det omfang de trenger slike data for å tilby tjenester til føreren.

Hva er dine rettigheter, og hvordan kan du utøve dem?

I samsvar med gjeldende personvernbestemmelser har du følgende rettigheter:

  • Tilgang til personopplysningene dine: Du kan få utlevert informasjon om behandling av dine personopplysninger og en kopi av eventuelle slike personopplysninger.
  • Korrigering av personopplysningene dine: Hvis du mener at personopplysningene dine er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at de blir oppdatert.
  • Sletting av personopplysningene dine der gjeldende lov tillater det
  • Begrensning av behandlingen av personopplysningene dine
  • Protestere på behandlingen av personopplysningene dine med grunnlag i din bestemte situasjon. Du har full rett til å protestere på at personopplysningene dine behandles for direktemarkedsføringsformål. Dette inkluderer profilering i forbindelse med slik direktemarkedsføring.
  • Rett til dataportabilitet: Der gjeldende lov tilsier det, har du rett til å få returnert personopplysninger du har oppgitt, eller der det er teknisk gjennomførbart, overført til en tredjepart.

Hvis du ønsker å benytte deg av de ovenstående rettighetene, kan du sende brev eller e-post til følgende adresse: Arval AS – Databehandlingsansvarlig – Postboks 4748 Nydalen 0421 OSLO – privacy@arval.no. Vennligst legg ved en skannet fil eller en kopi av et identitetsbevis for identifiseringsformål.

I samsvar med gjeldende bestemmelser har du i tillegg til de ovenstående rettighetene også rett til å sende inn klage til en kompetent tilsynsenhet i Norge.

Hvordan kan du følge med på endringer i disse personvernreglene?

Vi oppfordrer deg til å gjennomgå nyeste versjon av disse reglene på nettet, og vi vil informere deg om eventuelle større endringer via vårt nettsted eller andre vanlige kommunikasjonskanaler.