Arval Active Link blir Arval Connect

ARVAL LANSERER ARVAL CONNECT

Operasjonell leasing 29 Mar 2022

ARVAL LANSERER ARVAL CONNECT, EN OVERBEVISENDE LØSNING SOM VIL HJELPE KUNDER MED Å FÅ BEDRE KONTROLL PÅ BILFLÅTEKOSTNADENE OG MED Å AKSELERERE ENERGIOVERGANGEN

I dag har mangel på mellomledere og inflasjonspress en direkte innvirkning på selskaper. Samtidig blir bedrifters samfunnsansvar (CSR) stadig viktigere, og bedrifter blir mer og mer bevisst på sitt ansvar i forhold til å akselerere energiomstillingen. Mer enn noen gang er kontroll på kostnader og å opptre formålstjenlig i miljøspørsmål, nøkkelprioriteringer. For å møte kundenes behov har Arval fornyet Arval Active Link, vårt eksisterende tilbud for tilkoblede tjenester, og lanserer nå Arval Connect.

Arval Connect: Benytter seg av kundenes suksesshistorier

Med dedikerte, interne ekspertteam har Arval investert i telematikk i ti år og teller nå 400 000 tilkoblede kjøretøy i flåten. I Arval Beyond-strategien har Arval annonsert det ambisiøse målet om å ha 1,5 millioner tilkoblede kjøretøy innen utgangen av 2025, som representerer 75% av den leasede flåten.

Praktisk sett kan kunder med Arval Connect forvente:

• Optimalisering av totalkostnad (TCO): For eksempel ved å identifisere måter å redusere drivstofforbruket på (inntil 16% besparelse på drivstofforbruk),

• Forbedret sikkerhet og en mer bærekraftig flåte: Ved å tilby en personlig kjøreadferdsprofil og fremme trafikksikkerhet (opptil 25% ulykkesreduksjon), analysere elektrifiseringsmuligheter og redusere CO2-utslipp,

• En mer effektiv arbeidsstyrke: Tilbyr muligheten til å tildele hasteoppdrag, optimalisere kjøretiden og lette skatteadministrasjonen (bomring, ferge, firma og varebilskatt).

Kunder får skreddersydd assistanse gjennom hele prosjektimplementeringen, og Arval sørger for at reisen mot tilkobling blir en suksess. Arval er forpliktet med en sterk og differensierende "fornøydhetsgaranti".

Et skritt videre: Arval Connect kombinert med tilkoblet forsikring

Med mål om å øke sikker og miljøbevisst kjøring, redusere antall kollisjoner og hjelpe kunder med å spare penger, går Arval enda lenger ved å koble kjøreadferdsdata med risikostyring. Arval Connect-kunder kan dra nytte av to nye pilottjenester:

  • en tilkoblet forsikret leasingtjeneste som vil gi rabatt på leasingavtalen, basert på kjørehistorikk, når kjøretøyet er forsikret av Arval,
  • et Connected Drivers-program for å støtte kunder i å forbedre sjåførenes poengsum. Programmet inneholder sjåføropplæringskurs og motiveringsfaktorer.

 

"I en tid hvor selskaper overvåker CO2-utslipp og bilparken nøye, er vår oppgave å hjelpe kundene våre med å nå sine mål ved å oppnå smartere mobilitet. Med Arval Connect gir vi dem et slags konsulentverktøy for minileasing som muliggjør konkrete fordeler og bedre beslutninger. Kombinert med forsikringsrelaterte tjenester, tilbyr vi en innovativ tilnærming for å oppmuntre til trygg og miljøbevisst kjøring”, kommenterer Alain van Groenendael, Arvals styreformann og administrerende direktør.

Arval Connect er for tiden distribuert i 22 land.

Les mer Vis mindre